Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Kohtu Jumalaga Piibli vahendusel

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

1992. aastal alustas Eestis tegevust Avatud Piibli Ühing (APÜ) Scripture Union’i rahvusvahelise koordinaatori Danilo Gay (Šveits) eestvedamisel.
Segaste aegade tõttu Eesti seadusandluses võttis ühingu registreerimine aega, ent 1994. aastal sai APÜ ametlikult registreeritud. Täna tunneb ühingu tegevjuht Mari Vahermägi põhjusega rõõmu kümne tegevusaasta täitumisest. «Kümme aastat on möödunud ajast, mil paljud kristlikud organisatsioonid alustasid tegevust, kelle olemasolust täna enam ei teata, aga meie oleme püsima jäänud!»
Armastuskiri Jumalalt
APÜ peamine eesmärk on arendada koostööd kõigi kristlike kogudustega, et viia evangeelium laste-, noorte- ja perekondadeni, innustades inimesi järjekindlalt suhtlema Jumalaga. APÜ meeskond on veendunud, et igas eas inimene – lapsest vanani – on suuteline Piiblit lugema ja sellest aru saama. «Kõik, mida Jumal on tahtnud inimesele öelda, sisaldub tema kirjas, tuleb osata vaid lugeda ja kuulata.» Nii koondabki APÜ enda ümber liikmeid, kes loevad Piiblit. «Oleme piiblilugejate ühendus.»
Vahermägi selgitab, et Piibel on armastuskiri Jumalalt, mida igaüks mõistab omal moel. «Meie saame aidata ja innustada inimest Piibli avastamisel ja palve vahendusel.»
Laia haardega ühing
APÜ lähtub oma tegevuses Piibli järgimise põhimõttest ja vajadusest rõhutada palve elulist tähtsust. Vahermägi loetleb siinkohal APÜ mitmekülgset tegevusvaldkonda, kuhu kuuluvad süstemaatilised piibliõppeprogrammid, evangelismitöö laste hulgas, töö perekondadega, ürituste ja laagrite korraldamine. «Teeme koolitusprogramme, käime kirikutes ja uurime, millised mured on tavainimesel Piibli lugemisel» Vastata püütakse nii kohapeal kui ka kirjastatavate materjalide vahendusel. Kindlasti aitab piiblilugemist süsteemseks muuta ajakiri Piiblivõti. Mainimata ei saa jätta ka lastele mõeldud piiblilugemise ajakirja «Aareteotsija» ning abielupaaridele mõeldud vihik «Kahekesi». Lisaks on «Piiblivõtme» saateid võimalik kuulata ka kristlikes raadiotes ning külastada APÜ kodulehekülge Internetis.
Piiratud ressursid
Kümne tegevusaasta jooksul on APÜ saanud suhteliselt vähe tagasisidet. «Aga see, mis tuleb, on positiivne,» kommenteerib Vahermägi. Tavaliselt muutuvad inimesed aktiivsemaks siis, kui nende elusid hakkab ähvardama mingi oht või kui nende elus peaks muutuma midagi, millega ollakse juba harjutud. Nii leidis suuremat tagasisidet kuuldus, et rahaliste raskuste tõttu lõpetab ilmumise ajakiri Piiblivõti. Tagasiside tuli erinevatelt «Piiblivõtme» autoritelt, vanuritelt ja äsja usule tulnud noortelt. Sõnum oli kõigil üks – palun ärge laske sellel sündida. Vanemad inimesed on Piiblivõtmega juba harjunud, pealegi teist sellist materjali Eestis ei ole. Vahermägi meenutab, et tema enda kuuldes küsisid noored, et mis meist nüüd saab, kui ajakirja enam ei kirjastata. «Inimesed palvetasid palvegruppides töö jätkumise võimalikkuse pärast.» Palvetele saadi vastused ja Piiblivõti jätkab ilmumist, aga ikka läbi raskuste.
Ei paku kerget vaimutoitu
APÜs tehtav töö juurdub inimestesse aeglaselt, sest ei pakuta kerget toitu. «Inimene peab ise suutma Piibliga tööd teha. Meie roll on õpetada n-ö tööriista käsitsema.» Samas kui inimene on korra omandanud oskuse Piiblit nõnda lugeda, et Raamatute Raamat hakkab temale elama ja kõnelema, juurdub temas ka edasine piiblilugemise harjumus. «Ma ise olen tähele pannud, et juba automaatselt vaatan ja loen Piiblit teistmoodi kui varem.»
Vahermägi usub, et Jumal tahab inimesega kohtuda ja suhelda. «Inimene on paljude takistuste taga, mistõttu ta ei taju kohtumist Jumalaga, ei taju Jumala kõnet enese vastu.» Siinkohal püüabki APÜ inimesele appi tulla ja aidata mõista, mida Piiblil öelda on. «Suurimat rõõmu valmistab inimeste tunnistus, kus nad tõdevad, et oskus Piibli sõnumit usuelus rakendada, on toonud nende ellu stabiilsuse.»
Et lapsed ei kardaks Piiblit
Vahermägi unistab, et järjest enam inimesi kohtuks Jumalaga, et tehtud töö võiks vilja kanda. «On oluline, et lapsed ei kardaks Piiblit, vaid see oleks neile tuttav raamat, kust võib leida kinnitust, et Piibel kõneleb ka nende elust.» Keda jumalasõna on puudutanud, neile on see jäänud püsivaks, edasikestvaks. Seetõttu peabki Vahermägi esmaülesandeks ja oluliseks eesmärgiks ellujäämist, et arendada lasteprogramme ja minna müügitegevuselt rohkem koolitusele.
Vahermägi kinnitab, et töö, mida ta APÜ juures teeb, on teda elus hoidnud ja mitte selle sõna materiaalses tähenduses. «Olen seda tööd tehes läbinud isiklikud kriisid ja tänu jumalasõnale jäänud püsima.»
Lõpetuseks tuletab Vahermägi meelde, et peaaegu igal inimesel on kodus Piibel, mida tasuks kasvõi korraks kätte võtta. «Need, kes mõtlevad, et Piibel ei räägi ja tal ei ole tänapäeva ellu midagi anda, neile soovitan siiski see raamat eelarvamusteta avada ja teksti juurde minna.» Sest see on üks moodus, kuidas kohtuda Jumalaga, millest võib välja kasvada kogemus, mida ei unustata iial ning mis võib saada igapäevaseks ja korduvaks elamuseks.
Avatud Piibli Ühingu (Scripture Union) töö sai alguse 1867. aastal Inglismaal. APÜ on rahvusvaheline piiblilugejaid ühendav organisatsioon. Ühing tegutseb enam kui 140 riigis üle maailma.
Erle Iher