Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Konsistooriumi jaanuarikuu istungil

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Konsistoorium otsustas tühistada kõik koguduse nõukogu valimata jätmise load. Seega on kõigil kogudustel kohustus viia läbi nõukogu valimised. Kui koguduse nõukogu valimised ei õnnestu, peab koguduse õpetaja esitama konsistooriumile põhjendatud taotluse nõukogu valimata jätmiseks. Taotlusele on vaja lisada praosti hinnang.

Tartu praostkonna praostile Ants Toomingale antakse õppepuhkust 12. aprillist kuni 24. juulini 2021. Nimetatud ajal täidab Tartu Peetri koguduse õpetaja ülesandeid õp Kaido Soom ja praosti ülesandeid abipraost Kristjan Luhamets.

Viru praostkonnas teeniva diakoni Juhan Rummi ametiaega on pikendatud 5. aprillini 2021.

Tartu praostkonna vikaar­õpetaja dr Tarmo Kulmari ametiaega on pikendatud 13. augustini 2021.

Peapiiskopi otsus

EELK kirikuseadustiku § 386 lõike 1 ja 2 alusel, EELK konsistooriumi 12.01.2021 ettepanekul ja olles ära kuulanud õp A. Laatsi selgituse, määrata õpetaja Annika Laatsile manitsus, kuna ta on korduvalt avalikult avaldanud seisukohti, mis ei toeta EELK ametlikke seisukohti abielu küsimuses.