Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Konsistooriumi novembrikuu istungil

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

kinnitati Soome Kiriku Välisabi poolt 2006.
aastal rahastatavad projektid üldsummas 565 340 krooni: Kirikumuusika Liit 37
340 krooni, Usuteaduse Instituut 143 200 + 24 000 koos KMLiga, Laste- ja
Noorsootöö Ühendus 148 711, Misjonikeskus 30 000, Eesti Kirik 15 089,
konsistoorium 167 000 (koguduste infosüsteemi KOGUJA loomine, kirikuseadustiku
väljaandmine, arvutiprogrammide uuendamine).

Põlva kogudusele anti luba hoonestusõiguse
seadmiseks 70 aastaks kinnistule (7588 m²) Põlva linnas Põlva Tarbijate Ühistu
kasuks. Haapsalu kogudusele anti luba asutada äriühing Haapsalu Koguduse Varahaldus.

Kiideti heaks Eesti Evangeelse Luterliku
Kiriku Konsistooriumi ja Rahvusarhiivi vahelise koostöölepingu eelnõu. Lepingu
allkirjastasid 11. novembril peapiiskop Andres Põder ja riigiarhivaar Priit
Pirsko.

Määramised

Õpetaja Andres Aastele ja õpetajaameti
kandidaat Maarja Sokule anti luba kandideerida Rõngu koguduse õpetaja
ametikohale.

Tallinna praostkonna vikaarõpetajaks
kinnitati alates 1. novembrist Mark David Oakley ja vikaardiakoniks Tuomas
Mäkipää. Õpetaja Heikki Arikka vabastati õpetaja Tuomas Palola alluvusest ja
määrati praost Gustav Piiri alluvusse alates 15. oktoobrist.

Diakon Jaanus Klaas vabastati Paide
koguduse diakoni ametikohalt alates 1. septembrist ja määrati samast kuupäevast
Järva praostkonna vikaardiakoniks.

Diakon Herkki Talen vabastati Peterburi
Jaani koguduse teenimisest ja õpetaja Jaan Jaani alluvusest ning määrati
reservi alates 8. novembrist. Peterburi koguduse abiõpetajaks määrati 8.
novembrist õpetaja Joel Siim.

Õpetaja Valdo Reimann vabastati 1.
novembrist Laiuse koguduse hooldajaõpetaja ülesannetest ja koguduse
hooldajaõpetajaks määrati samast kuupäevast õpetaja Jaan Nuga.

Õpetajaameti kandidaatide praktikakogudused
ja juhendajad kinnitati järgmiselt: Kaisa Kirikal – Jüri kogudus, õpetaja Tanel
Ots; Riho Saard – Tallinna Toompea Kaarli kogudus, piiskop Einar Soone ja
alates 1. aprillist 2006 Nõmme Rahu kogudus, õpetaja Ove Sander.

EK