Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Koolitused aitavad koguduseliikmetel kristlastena kasvada

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Vabatahtlike kogudusekool Toomkoguduses.
Anu Väliaho

Misjonikeskus on aastaid pakkunud kogudust ülesehitavaid koolitusi.

Avades misjonikeskuse kodulehe, leiame end vastakuti küsimusega: «Kas Sina oled misjonär?» Tahaks kohe vastata «Ei», mõeldes tüüpkuvandile misjonärist kaugel kuumal maal. Vastusevariante lugedes avardub horisont ja rõhuasetus nihkub välismisjonilt sisemisjonile. Millise valiku keegi teeks, on igaühe enda südametunnistuse küsimus. Mulle tundub kõige vastuvõetavam vastus «Olen paratamatult, sest olen kristlane».
Meie kirikus on palju räägitud koguduseliikmete vähenemisest ja oldud nõutud, et mis võiks olla see võluvits, mis inimesed taas kirikusse tooks. Nagu praegu vaadatakse lootusrikkalt uue peapiiskopi poole, nii on koguduses pööratud pilgud vaimuliku poole. Siinkohal meenuvad Kanepi koguduse õpetaja Margit Laili sõnad, et ega karjane sünnita lambaid.
Misjonikeskus on aastaid pakkunud koolitusi, mis aitaksid tõhustada sisemisjonit. Misjonikeskuse juhataja Leevi Reinaru on öelnud, et kõige tähtsam on meile praegu sisemisjon, mille eesmärk on koguduse töö arendamine ja liikmete innustamine koostööks.

Kogudusekool
Mida siis pakutakse? Koguduse­elu ülesehitamisele on keskendunud järgmised kursused: kogudusekool «Kasvuaeg», vabatahtlike kogudusekool ja kiriku kaastööliste koolitus.
Äsja Tallinnas lõppenud kümne osalejaga kogudusekooli «Kasvuaeg» korraldajate koolitus aitab koguduseliikmel leida oma identiteeti ja kutsumust kristlasena. Rõhk on isikliku usuelu kasvul ja oma koha leidmisel kogudusetöös.
Kui aastaid on rõhutatud, et pärast leerikooli pole täiskasvanutele kogudustes piisavalt töösuundi, siis kogudusekool «Kasvuaeg» on just sellele sihtgrupile, rõhutab koolituse koordineerija Merle Liblik. Kogudusekool «Kasvuaeg» on EELK Misjonikeskuse, Soome Rahva Piibliseltsi ja Soome Misjoniseltsi ühisprojekt.
Näiteks on Rakvere koguduses eelmisel aastal alustatud praktika julgustav: tänu koolile muutusid mitmed passiivsed liikmed elavaks, avatuks, tekkis suhtlus ja arutelu, usujulgus. Lisaks sündis naabervalda kristlik kuulutuspunkt.
2012. a alustas misjonikeskus vabatahtlike kogudusekooli katselise kursusega, mille eeskujuks on Ingeri kiriku Uurali praostkonnas aastast 2001 korraldatav õppevorm, mida viisid läbi misjonärid Anu ja Juha Väliaho.

Vabatahtlikele
Õppematerjalid kujutavad endast leeriteemade süvendatud käsitlust, lisaks peavad osalejad viima läbi praktilisi ülesandeid, nt piiblitunnis, kodugrupis, abilisena jumalateenistusel, lastetöös jne, selgitab Anu. Kursusel osalevate koguduste õpetajad valivad õpilasteks oma koguduse aktiivseid liikmeid eesmärgiga tõsta nende pädevust abilistena kogudusetöös. Kohtutakse paar korda kuus kahe aasta jooksul.
Kursusega alustati kaks aastat tagasi Nissi koguduses. Nissi koguduse õpetaja Lea Jants-Ylöneni sõnul on koolitusel osalejad rahul, inimesed vajavad lisateadmisi, tahavad süvendatult tundma õppida kristlikku õpetust, et saada oma tegevusele kindlust.

Kiriku kaastöölistele
Kiriku kaastööliste koolituse korraldamist toetab Soome Ärimeeste Misjoniliit ja koordineerijaks on õpetaja Katrin-Helena Melder.
Kursuse eesmärk on tugevdada koguduse vaimuliku, juhatuse, nõukogu, töötegijate ning vabatahtlike oskust ühiselt koguduseelu heaks tegutseda. Saadakse teadmisi kirikutööga seotud seadustikust, arutletakse koguduse olemuse üle, rühmatöödes analüüsitakse nii konkreetse koguduse majandustegevust kui ka vaimulikku tööd ning iga kaastöölise rolli selles.
Koolitus koosneb kolmest õppepäevast kogudustes kohapeal, igal aastal korraldatakse see vähemalt neljas koguduses. Alates 2007. aastast on kiriku kaastööliste koolitus toimunud 41 koguduses, nt Hageris, Sakus ja Viru praostkonna kogudustes.
Melder võtab koolituse kasuteguri kokku: «Õnnistus avaldub eelkõige koostöös ja vastutuse jagamises ning positiivses energias. Meie kogudustes teevad südamest ja heast tahtest kaastööd väga paljud inimesed ja nad vajavad teadmisi, julgustust ning tuge, et oma tööd paremini teha. Selles osas saame abiks olla.»
Kätlin Liimets