Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Kristuse täisea mõõtu mööda

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Misjonikeskuses toimus 17. veebruaril järjekordne õppepäev kogudusekooli «Kasvuaeg» läbiviijatele.

«Kasvuaeg» on mõeldud koguduseliikmetele, kes tahavad sügavamalt mõista, mida tähendab olla kristlane, kuuluda kogudusse, elada kristlasena ühiskonna keskel, kanda vastutust. Soome Rahva Piibliseltsi ja Soome Misjoniseltsi poolt välja töötatud õppeprogrammi on Eesti oludele kohandatult meie erinevates kogudustes läbi viidud juba 12 aastat.

Misjonikeskuse koolitussekretäri, Lääne-Nigula koguduse juhatuse esimehe Tiina Võsu sõnul tingis vajaduse leerikursusest põhjalikuma kristlusekäsitlusega koolituse järele kogemus, et leerikoolis kuuldust jääb inimestele kogudusse kinnistumiseks väheks.

«Kirik võib olla inimeste jaoks eestluse kants, hea tava, seltsinguvorm. Kristusesse kasvamine võtab aega. Küllalt põgusa leerikooli läbinule võib jääda mulje, et nüüd ta teab kõik. Samas on paljudes hiljem veel igatsus koos käia, teadmata, mis see on, mis kokku kutsub.»

Usus kasvada soovijale

Kogudusekooli alustamine Eestis sai tõuke 1994. aasta Missio Läänemaast, mil suurürituse jaoks koolitati koguduseliikmete hulgast töötegijaid. Koolituse lõppedes tundsid inimesed, et tegelikuks kaasinimeste teenimiseks vajaksid nad veelgi rohkem teadmisi ja oskusi. Esimesele «Kasvuaja» koolitusele aasta hiljem kogunes 80 inimest.

Tänases Eestis on kristlust käsitlevaid koolitusi erinevaid ja palju: usuvõõrastele inimestele, algajaile, edasijõudnuile… «Kasvuaeg» on mõeldud eelkõige koguduse töötegijatele ja teistele aktiivsematele liikmetele, kes on valmis mõnekuulisse õppimisse panustama.

Kool hõlmab kuut põhiteemat: kristlasena kasvamine, palve ja Piibel, koguduse liikmena, meie ühine vastutus, usuelu alused, Meistri jalajälgedes. Põhiteemad on omakorda jaotatud mooduliteks, mida saab omavahel kombineerida vastavalt iga koguduse vajadustele. Kogunetakse soovitatavalt kord nädalas 1,5 kuni 2 tunniks, mis sisaldavad piibliõpet, arutelu teema üle, omavahelist suhtlemist ja juhtnööre koduste ülesannete lahendamiseks.

«Kasvuaja» põhieesmärk on väljendatud Efesose raamatu 4. peatüki salmides 12–16. «Kristlase elu on kasvamine, protsess,» rõhutab Tiina Võsu. «Kasvame jätkuvalt Kristusesse, et võiksime üksteist teenida, mitte, et olla kuidagi andekamad ja toredamad kui teised. Kasv võtab aega, aga ka varustab meid kõikide õpetusetuulte vastu, mida Eesti pinnal praegu nii palju puhub. Ise evangeeliumist elades, Jumala poolt antud andeid avastades ja kasutades saame olla tunnistuseks maailmale.»

Tiina on tänulik, et on lõpetanud Soomes just piiblikooli. «Meil öeldi: oleme ühe raamatu kool. Selline väljend võib mõnda hirmutada, aga olen saanud kogeda, et Piibli abil tulen ise keerulistest eluolukordadest välja ja saan ka teisi lohutada ja kinnitada.»

Kasvu annab Kristus

Misjonikeskus ei vii läbi koolitust kogudustes, vaid õhutab kohalikke koolitust ise korraldama. «Kasvuaeg» pakub lahendust vaimulikke sageli rõhuvale ülekoormusele. Ilmikliikmed saavad koolitust läbi viia etteantud materjali toel, milleks piisab koguduse õpetaja nõusolekust. On kogudusi, kus koolitus töötab juba 10 aastat, haarates kaasa üha uusi osalejaid. «Kristus on see, kes annab kasvu. Pole põhjust öelda: me ei saa, ei oska,» julgustab Misjonikeskuse koolitussekretär.

Laupäevasel koolitusel osalejad olid tulnud kõik nii ise kasvama kui ka lootusega pakkuda midagi pärast kogudusekaaslastele. Eri vanuses, eri elukogemustega inimesed olid ühel nõul, et Jumala jaoks pole keegi lootusetu ning miski ei sünni liiga hilja.

Koolituse läbiviijad said nagu alati tunda, et parim viis ise õppida on teisi õpetada. Andku Jumal ise «Kasvuajale» kasvamist!

Piret Riim

Kogudusekool on selleks,

,

«et pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse ihu ülesehitamiseks, kuni meie kõik jõuame usu ja Jumala Poja tundmise ühtsusesse, saades täismeheks Kristuse täisea mõõtu mööda, et me ei oleks enam väetid lapsed, keda pillutab ja kõigutab iga õpetusetuul, et inimliku pettemänguga eksitusse kavaldada, vaid et me tõtt rääkides armastuses kasvaksime kõigiti selle sisse, kes on pea – Kristus. Temas on kogu ihu liidetud kokku ja hoitakse koos kõigi üksteist toetavate liikmete abil, nii nagu on iga üksikliikme ülesanne. Sel viisil saab ihu kasvujõu iseenese ülesehitamiseks armastuses». Efesose 4:12–16