Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Õpetuskomisjon vaeb vabamüürluse temaatikat

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

EELK õpetuskomisjon arutas 13. mail usuteaduse instituudis toimunud kolm tundi kestnud koosolekul pikalt vabamüürluse temaatikat. Koosolekul olid kohal kõik õpetuskomisjoni liikmed: peapiiskop Andres Põder, piiskop Einar Soone, õp dr Arne Hiob, õp dr Tõnis Nõmmik, õp dr Ove Sander, õp dr Kaido Soom ja õp dr Randar Tasmuth. Õpetuskomisjon tegutseb piiskopliku nõukogu komisjonina ja selle ülesanne on kujundada seisukohad peapiiskopilt ja piiskoplikult nõukogult saadud õpetusse puutuvates küsimustes.
Põhimõtteliselt jõudis õpetuskomisjon sisulise otsuseni, kuid kuna tegu on olulise tekstiga, redigeeritakse seda veel nädala alguses ja nädala lõpuks loodetakse tekst avalikustada.
Õpetuskomisjon esitab oma seisukoha piiskoplikule nõukogule, kelle võimkonda kuulub õpetusse ja liturgiasse puutuvate otsuste vastuvõtmine; soovituste andmine konsistooriumile ja teistele kiriku organitele kirikuelu paremaks juhtimiseks ja korraldamiseks; usu ja kõlbluse alal tekkivate vaidluste lahendamine. Vastavalt kirikuseadustikule võib piiskoplik nõukogu langetada õpetusse või liturgiasse puutuva otsuse pärast õpetuskomisjoni või liturgiakomisjoni seisukoha ärakuulamist, mis tähendab sisuliselt seda, et piiskoplikul nõukogul on õigus õpetuskomisjoni esitatud teksti muuta vastavalt oma äranägemisele.
Piiskoplik nõukogu võib vastavalt kirikuseadustikule õpetuse aluste muutmise, liturgia käsiraamatu ja õpetusliku sisuga oikumeenilise kokkuleppe küsimuse kirikukogule esitada pärast selle heakskiitmist vaimulike konverentsi poolt. Ilmselt võib seadust tõlgendada nii, et vabamüürluse teema selle valdkonna alla ei kuulu, sest tegu on pigem kirikukorraldusliku kui õpetusliku tekstiga.
Kaido Soom