Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Otsused

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Konsistooriumi märtsikuu istungil
Õpetaja Avo Üprus on vabastatud Tallinna praostkonna vikaarõpetaja ülesannetest ja määratud Harkujärve koguduse hooldajaõpetajaks alates 1. märtsist. Õpetaja Eenok Haameri ametiaega on pikendatud kuni 17. maini 2019. Õpetaja Tõnu Taremaa kinnitati Pärnu Eliisabeti koguduse õpetajaks alates 1. aprillist.
EELK koostöömedali said Jaan Pallop – EELK kaastööline Kanadast, Leena Liivet – EELK kaastööline Kanadast. EELK aukiri anti Külli Sulele suure panuse eest Peterburi Jaani kiriku taastamisel ja koguduse õiguste eest võitlemisel.
EELK Narva kogudus nimetati ümber EELK Narva Maarja koguduseks.
Põhja-Ameerika praostkonna saadikutena kinnitati  EELK XXX kirikukogu liikmeteks abipraost Hendrik Laur, Peeter Põldre ja Leena Liivet.

Komisjonid
Pikendati SA EELK Misjonikeskus nõukogu liikmete – Vootele Hansen, Mihkel Kukk, Joel Luhamets, Merike Uudam, Tiina Võsu ja Tauno Toompuu – volitusi kuni 19. maini 2022. Nõukogu liikme kohalt kutsuti tagasi Tiina Janno ja liikmeks määrati assessor Katrin-Helena Melder (esimees).
Moodustati EELK misjonikomisjon koosseisus Katrin-Helena Melder (esimees), Urmas Karileet, Tiina Klement, Eha Kraft, Toomas Nigola, Leevi Reinaru ja Kaido Soom. Komisjoni eesmärk on edendada EELK sise- ja välismisjonitööd, sõnastada selle teoloogilised alused ja strateegilised ülesanded.
Moodustati EELK autasude ja sümboolika komisjon koosseisus Tiit Salumäe (esimees), Priit Herodes, Gustav Piir, Andrus Mõttus, Riina Sildvee, Jüri Trei ja Urmas Viil­ma. Komisjoni eesmärk on autasude nominentide valimine ning ettepanekute tegemine autasude, sümboolika ja tunnustamise küsimustes.
Moodustati EELK meedia- ja kirjastuskomisjon koosseisus Tiit Salumäe (esimees), Regina Hansen, Mihkel Kukk, Eva-Liisa Luhamets, Sirje Semm, Piret Suurväli, Meelis Süld ja Indrek Treufeldt. Komisjoni eesmärk on meediatöö ja kirjastustegevuse koordineerimine.
Moodustati EELK diasporaatöö komisjon koosseisus Tiit Salumäe (esimees), Kristel Engman, Regina Hansen, Gustav Peeter Piir, Kadri Eliisabet Põder, Tiit Pädam, Leevi Reinaru, Kaido Soom ja Urmas Viilma. Komisjoni eesmärk on koordineerida EELK diasporaatööd, korraldada väljaspool Eestit asuvate koguduste, kuulutuspunktide ja kogukondade suhteid EELK konsistooriumiga.
Moodustati EELK jumalateenistuselu ja kirikumuusika komisjon koosseisus Marko Tiitus (esimees), Anna Humal, Mart Jaanson, Tuuliki Jürjo, Toomas Mäeväli, Kersti Petermann, Gustav Peeter Piir, Sigrid Põld, Tiit Salumäe, Joel Siim ja Kaido Soom. Komisjoni eesmärk on EELK jumalateenistuselu ja kirikumuusika strateegiline planeerimine, koordineerimine ja arendamine.
Moodustati EELK kultuuriväärtuste komisjon koosseisus Tiit Salumäe (esimees), Eva Jänes, Juhan Kilumets, Andrus Mõttus, Toomas Mäeväli, Marju Raabe, Ants Rajando ja Marko Tiitus. Komisjoni eesmärk on nõustada kogudusi ja kiriku allasutusi kunsti- ja arhitektuuriküsimustes ning kirikuhoonete restaureerimise küsimustes (sh pühakodade programmist toetatavate projektide osas).
Moodustati EELK kristliku kasvatuse komisjon koosseisus Katrin-Helena Melder (esimees), Meelis Holsting, Kerstin Kask, Kristjan Luhamets, Triin Salmu ja Hedi Vilumaa. Komisjoni eesmärk on kirikliku laste- ja noorsootöö koordineerimine, kristliku kasvatustöö, sh leeritöö strateegiline planeerimine ning metoodiliste vahendite arendamine.

Peapiiskopi otsus
Marek Roots on määratud Tartu Pauluse koguduse abiõpetajaks alates 1. augustist.