Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Pärnu praostkond saab hakkama

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Märksõnad:  / Number:  /


Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja Tõnu Taremaa valiti praosti ametis jätkama. arhiiv

Pärnu praostkonna sinodikoosolekul valiti praosti ametis jätkama senine praost Tõnu Taremaa.

Üle pika aja toimunud sinodikoosolekuks kogunesid 3. septembril Pärnu Eliisabeti kirikusse vastvalitud uued sinodisaadikud ja koguduste vaimulikud. Pika ja tiheda päevakorra olulisemad punktid olid praosti, abipraosti, kirikukogu saadikute ja praostkonna nõukogu valimised.

Sinod algas jumalateenistusega Pärnu Eliisabeti kirikus, kus lisaks praostkonna vaimulikele teenis kaasa ka peapiiskop Urmas Viilma, kes jutlustas ja pühitses armulauda.

Pärast jumalateenistust ja sinodi rakendamist andis Pärnu praost Tõnu Taremaa ülevaate praostkonna ja koguduste tegevusest 2020. aastal. Ta tõi välja, et koroonapandeemia tõttu kehtestatud piirangud kogudustele, aga ka kogu ühiskonnale on jätnud oma jälje, mille mõju kestab veel kaua: „Kogudustele on see tähendanud vähenenud sissetulekuid, vähenenud kiriklikke talitusi ja jumalateenistusi. Liikmeskond on kahanenud tuntavalt, eriti mis puudutab annetaja- ja täisõiguslikke liikmeid (ca 300 inimese võrra kogu praostkonnas). Kõige rohkem tuntakse aga puudust vahetust suhtlemisest, millele mitmed kogudusevaimulikud viitavad.

Mis teeb rõõmu, on see, et kogudused on siiani suutnud nendes tingimustes kas paremini või halvemini toime tulla ja pessimistlikku hoiakut on minimaalselt. Siinkohal suur-suur tänu kõigile vaimulikele ning koguduste töötegijatele, et kõigist raskustest hoolimata on suudetud toime tulla. Praostkond on saanud endale möödunud kahe aasta jooksul ka kaks vaimulikku: diakon Jane Vainu (Pärnu-Jakobi kogudus) ja õpetaja Lembit Tammsalu (Audru ja Tõstamaa).

Mida toob tulevik – kas n-ö normaalne elukorraldus mingi aja pärast taastub, seda ei oska küllap keegi ette ennustada. Ent ristiinimestena võime julgesti toetuda sellele veendumusele, mida apostel Paulus kirjas roomlastele ütleb: „Sest ma olen veendunud, et ei surm ega elu, ei inglid ega peainglid, ei praegused ega tulevased, ei väed, ei kõrgus, ei sügavus ega mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses, meie Issandas.““

Peapiiskop tõi oma sõnavõtus välja, et kuigi EELK liikmesannetajate arv on vähenenud, siis mitte nii drastiliselt, kui näiteks erakondades või teistes organisatsioonides. EELK tegevus jätkub ka edaspidi vaatamata keerulisele olukorrale seoses pandeemiaga. Lisaks käsitles peapiiskop kirikukogu ja piiskopkondade moodustamise teemasid. Räägiti veel kiriku hoonete kindlustamisest ja aruandlusele ligipääsust.

Edasi asuti praosti, abipraosti, kirikukogu saadikute ja praostkonna nõukogu valima. Pärnu praostkonnas toimuvad praosti ja abipraosti valimised üldisest valimistsüklist erinevalt, sest 2004. aastal valiti Pärnu praostkonna praost Andres Põder EELK peapiiskopiks. 

Peapiiskopi ettepanekul valiti EELK Pärnu praostkonna praostiks taas Tõnu Taremaa. Valitud praosti ettepanekul valiti abipraostiks Tauno Teder. Kirikukogu saadikuteks valiti Saarde koguduse õp Arvet Ollino, Pärnu Eliisabeti koguduse juhatuse esimees Andres Riivits ja Pärnu-Jakobi kogudusest Epp Sokk. Praostkonna nõukogu liikmeteks valiti õp Arvet Ollino, õp Lembit Tammsalu ja Treimani koguduse juhatuse esimees Tiiu Hunt.

Praostkonna sinod möödus sõbralikus ja töises õhkkonnas ning praost Taremaa saatis vaimulikud ja sinodisaadikud palve ja õnnistusega koduteele.

Jaanus Torrim

Pärnu praostkonna sekretär