Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Peapiiskop Urmas Viilma avalik kiri kogudustele

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Narva Aleksandri kirik ostetakse pankrotipesast välja ning pühakoda jääb avalikku kasutusse. Arhiiv

Head vaimulikud, koguduste juhid ja esindajad! Narva Aleksandri koguduse pankrot ja Aleksandri Suurkiriku müügiprotsess on pälvinud avalikkuses enneolematut tähelepanu.
Seda loomulikult põhjusel, et pole sugugi tavaline, et pankrotti läheb üks kogudus ning pankrotivara hulgas on kirikuhooned ja kalmistud. Just nõnda on aga Narva Aleksandri kogudusega juhtunud. Ma ei hakka enam analüüsima, miks on kogudus just sellesse olukorda sattunud. Nüüd tuleb paluda Jumalalt jõudu ja õnnistust Narva kogukonna, eriti luterlaste edasi teenimiseks.
Poolteist kuud tagasi saavutasin vestluses peaminister Taavi Rõivasega kokkuleppe, et võtame kiriku väljaostmise ühiselt Vabariigi Valitsuse ja EELK vastutuseks ja kanname osapooltena mõlemad 50% ostusummast. Ühiselt asusime selle eesmärgi saavutamise poole teele.
Siseminister Hanno Pevkur ühes oma nõunike ja abilistega tegi ära suure töö läbirääkimistes võlausaldajatega ning mina omalt poolt kuulutasin välja korjanduse EELK-poolse osaluse kogumiseks ning asusin läbirääkimistesse võimalike annetajate ja toetajatega. Eraldi tuli hakata tegelema ka küsimusega, mis saab edasi pärast kiriku ostu. Kuidas jätkata Narvas koguduse tegevusega ja luterlaste teenimisega.
Vabariigi Valitsus on eraldanud raha, et suurkirik pankrotivara hulgast välja osta, 50% ostusummast kannab EELK. Tänu siseministeeriumi läbirääkimistele võlausaldajatega ja praost Tauno Toompuu abile on peale kirikuhoone suudetud lisada ostusumma sisse terve pikk nimekiri kirikuga koos väljaostetavat vara, mis katab suures osas ära koguduse jumalateenistuslikuks eluks vajaliku mööbli ja tarvikud, mis olid kirikuhoones, samuti ajaloolise ja väärtusliku vallasvara.
Ostusumma sisaldab ka kalmistuid, mis antakse üle omavalitsustele haldamiseks. Kõik see on saavutatud paljude inimeste südamevalu ja tegutsemise tulemusena.
EELK kohustuseks on kanda ostusummast 187 500 eurot. Seda raha ei ole meie eelarves ega ka kusagil reservides. Selleks kuulutasin välja korjanduse. Hetkeseisuga on korjandusest laekunud üle 41 000 euro. Loomulikult ei ole see summa piisav ostutehinguks, kuid läbirääkimised potentsiaalsete toetajate ja suur­annetajatega lubavad loota, et ostutehingu sõlmimise hetkel suudab EELK oma lubaduse kiriku väljaostmiseks täita.
Siiski on annetustena kogutud 41 000 eurot kiriku kontekstis ülisuur summa. Sellise summa kokkusaamine näitab inimeste muret ja hoolt Narva kui Eesti linna ning sealse luterliku kogukonna saatuse pärast. Olen nende annetuste eest ülimalt tänulik nii Jumalale kui annetajatele ning palun, et Jumal õnnistaks iga andjat ja eestpalvetajat!
Loodetavalt juba enne jaanipäeva saame anda avalikult teada sellest, et ostutehing on toimunud ja Narva Aleksandri Suurkirik on pankrotivara hulgast välja ostetud. Kokkuleppel riigiga läheb kirikuhoone esialgu riigi omandisse, kuid üsna kohe sõlmitakse EELK ja riigi vastava struktuuriüksusega leping kirikuhoone kasutamiseks.
Hiljemalt sügisel otsustatakse lõplikult kirikuhoone omandi küsimus. Kindel on igal juhul see, et pühakoda jääb sakraalhoonena jumalateenistuste ja ametitalituste läbiviimise kohaks, kuid lisanduvad ka üldkultuurilised funktsioonid ja avalik kasutus. Meie jaoks on peamine siiski see, et Narva Aleksandri kirik tuleb koguduse kasutusse. Kust tulevad järgnevatel aastatel investeeringud kiriku restaureerimise jätkamiseks või kuidas seda suurt kirikuhoonet ülal pidada, need on küsimused, mida püüame lahendada koos riigi ja Narva linnaga.
Narva Aleksandri kiriku väljaostmisega ei ole veel kogudus päästetud. Narva Aleksandri kogudus on endiselt pankrotis ja ülejäänud vara, sealhulgas koguduse kinnisvara, on endiselt pankrotivarana müügis. Kogudus on ka pankrotihalduri juhtida. Õpetaja, juhatus ja nõukogu kogudust juhtida ei saa.
Siiski toimuvad nii eesti-, vene- kui ka soomekeelsed jumalateenistused. Koguduse liikmed ei saa aga täita oma koguduseliikme kohustusi ega realiseerida oma õigusi, sest kogudus on pankrotis ning aja küsimus on, millal Narva Aleksandri kogudus juriidilise isikuna ja usulise ühendusena likvideeritakse. Seda näeb ette seadus.
Minu ja kogu kirikuvalitsuse mure on vaimuliku teenimise jätkumine ja koguduseelu korraldamine ka pärast seda, kui pankrotimenetlus on lõppenud ja kogudus on likvideeritud. Selleks otsustas konsistoorium oma istungil anda kogu Narva luterlik kogukond ja uue koguduse rajamise ettevalmistamine õpetaja Urmas Karileedi hoole alla. Kindlasti jääb Narva luterlik kogukond ka tulevikus minu ja kirikuvalitsuse eritähelepanu alla ning püüan omalt poolt aidata kaasa kogukonna aktiivsusele ja kasvule.
Kogudus vajab aga igapäevaseks tegevuseks vahendeid. Sellega seoses pöördun nüüd eriliselt EELK koguduste poole, kes pole veel korjanduse või juhatuse otsusega määratud summade kaudu Narva kogudust toetanud. Palun, et asuksite annetama seekord Narva koguduse ülesehitamise toetuseks. Ükski sent ega euro, mis nüüdsest Narva koguduse jaoks annetatakse, ei lähe enam kirikuhoone väljaostmise katteks, vaid kõik see läheb Narva koguduse sisulise ülesehitamise toetuseks.
Seetõttu palun korraldada korjandusi oma koguduste jumalateenistustel või paigutada korjanduskast Narva koguduse toetuseks. Korjandus on tähtajatu. See tähendab, et korjandusi saab teha kogudusele sobivaimal ajal ja valmisoleku korral mitmeidki kordi.
Narva koguduse aitamine ja eritähelepanu all olemine kestab esialgsete prognooside kohaselt vähemalt 2018. aasta lõpuni. Ise usun, et suudame uue koguduse Narvas asutada veel selle aasta lõpuks ning naasta sellega normaalse koguduseelu juurde, kuid kogudus peab alustama sisuliselt nullist. Tarvis on luua vajalik elu- ja teenimiskeskkond koguduse õpetajale ning korraldada koguduse igapäevatööd.
Kõige lihtsam viis on kasutada korjanduste ülekandmiseks EELK kodulehel olevat annetuskeskkonda Korjanduskarp, mis on endiselt avatud Narva koguduse, kuid ka muude kiriklike objektide ja tegevuste toetuse vastuvõtmiseks. Hoidkem jätkuvalt nii Narva kui ka kogu meie kiriku tööd koguduste eestpalvetes. Õnnistagu Jumal, Poeg ja Püha Vaim kõiki meie kogudusi, nende vaimulikke, kaastöölisi ja liikmeid!

10. juuni 2016