Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Praostid hakkavad rohkem otsustama

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Piiskoplik nõukogu hakkab selle laua ümber konsistooriumi saalis nüüd sagedamini koos käima. Foto: Tiiu Pikkur

Piiskoplikus nõukogus räägiti vaimulike puhkusest, registriandmete muutmisest, jutlustaja ametist ja vaimulike haridusnõuetest.
Praegu saab vaimulik aastas 38 kalendripäeva puhkust, millest 7 on talvepuhkus. Kirikuvalitsus kinnitas juunis vaimulikele ja konsistooriumi liikmetele puhkuse andmise korra, mille järgi see pikeneb 56 päevale. 

Puhkus ei pikene
Kui vanasti öeldi, et pastor puhkab hauas, siis tänapäeval peab temagi korralist puhkust saama. Suur probleem on asendaja leidmisega. Paost Tiit Salumäe sõnul saab hea tahtmise korral asendajaid leida. Puhkus on vajalik nii õpetajale kui kogudusele, rõhutas ta. Peapiiskop Andres Põder pani praostidele südamele, et nad peavad teadma oma vaimulike puhkuste aega. Sageli on õpetajal puhkuseks ainult mõni nädalavahetus, mil ta endale asendaja leiab.
Konsistooriumil ei ole võimalik palgata asendusvaimulikke. Ka on õpetajatel erinev töökoormus, mis võimaldab mõnele üsna palju vaba aega. Kokkuvõtteks ütles peapiiskop, et eesmärgiks on üldkirikliku puhkuste süsteemi loomine. Piiskoplik nõukogu ei pooldanud 56 päeva pikkust puhkust. Kirikuvalitsusel tuleb juunikuine otsus üle vaadata.

Registriandmed korda
Kantsler Urmas Viilma ja sekretariaadi juhataja Ülle Keel olid mures valimisprotokollide laekumise viibimise üle. Koguduste valimised lõppesid veebruaris, kuid paljudel on siiani registriandmetes tegemata vastavad muutused juhtkonnas. 1. juulist kehtivate muudatustega seadustes on see toiming nüüd varasemast kallim. Kui registriandmeid muuta elektrooniliselt, siis tasutakse vaid riigilõiv. Mitmel korral tõusis üles küsimus, miks riik ei teavita kirikut, kui muudetakse kirikuga seotud seadusi. Üldine arvamus oli, et vaja on konkreetseid tegevusjuhiseid.
Majandusaasta aruande peavad kogudused esitama 30. juuniks elektrooniliselt. Tulumaksusoodustuse saamiseks tuleb kogudustel 2010. aastal esitada uus taotlus, et edaspidigi annetustelt tulumaksu tagasi saada.

Täpsustatakse haridusnõudeid
Hariduskomisjonis oli päevakorral jutlustaja amet ja tema hariduslik tase. Komisjoni esimees assessor Ove Sander tutvustas otsust, kus seisab, et jutlustaja on ilmik, kellele praost on õpetaja ettepanekul andnud õiguse piibli-, palve-, kuulutus-, hingehoiutundide jms pidamiseks. Tema sobivuse üle otsustab koguduse õpetaja. Jutlustajaid on tegelikult vähe, kuid neist mõnedki on huvitatud enesetäiendusest. Piiskoplik nõukogu pooldas hariduskomisjoni ettepanekuid jutlustajale esitatavate ametinõuete osas.
Õpetajaametisse pürgijatelt nõutavaid dokumente on kavas täiendada. Esitatakse nõue, et sisseastuja peab olema täitnud EELK koguduse täiskogu liikme kohustused. Iseloomustuse ordinatsiooniks saab anda ainult tema koguduse õpetaja.
Arutleti kõrgema teoloogilise hariduse mõiste üle ja otsustati nõustuda hariduskomisjoni ettepanekuga nõuda jätkuvalt pastoraalseminari astujatelt teoloogiamagistri või sellega võrdsustatud kraadi omamist.

Kuus korda aastas
Koostamisel on kihelkondade kaart, kus on näha, missugust piirkonda kogudused teenivad. Valmis kaart pannakse üles EELK kodulehele.
Peapiiskop tegi ettepaneku hakata senise paari korra asemel aastas sagedamini koos käima. On ju praostid kiriku võtmeisikud ja paljude otsuste valmimise juures peaksid nad enne täitmisele asumist ise viibima. Otsus oli, et piiskoplik nõukogu hakkab koos käima kuus korda aastas. Järgmine istung on 20. oktoobril.

Tiiu Pikkur