Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Praostkonnas on palju pühendunud töötegijaid

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Ida-Harju sinodil vaieldi ja hääletati innukalt praostkonnakassamaksu üle. Foto: Tiiu Pikkur

Jumalateenistusega Jüri kirikus algas 30. aprillil Ida-Harju praostkonna sinod, mille koosolek peeti Kiili gümnaasiumis.

Sinodist võtsid osa peapiiskop Andres Põder ja Kirchhaini sõpruspraostkonna esindajad Saksamaalt.
Praostkonda kuulub 11 kogudust. Praost Tanel Ots andis koguduste esindajatele sõna rääkimaks eelmisest aastast. Praosti ennast pani muretsema annetajate hulga tagasiminek neljas koguduses. Ent möödunud aastaga võib rahule jääda ja Jumalat tänada kirikule antud võimaluse eest nii heades tingimustes sõna ja sakramendiga teenida.

Arvud ja teod
Prangli koguduse diakon Kalle Rebane jätkab teoloogiaõpinguid ja vaatab lootusrikkalt tulevikku. Koguduse asutamise protseduurid on lõpule viidud, lootust on pühakoda remontida. Kiriku 160. aastapäeva tähistati koos kümne leerilapse õnnistamisega. Kuusalu kogudus on praostkonna suurim. Raivo Linnase sõnul on annetajaliikmete kaotus matuste tõttu suur. Koguduse majanduseluga ollakse rahul, edaspidi peaks raskuskese kirikutegevuse suunas minema. Randvere õpetaja Aare Kimmel peab ka Rannamõisa koguduse vaimuliku ametit. Ta rõõmustab soome misjonäride Pauli ja Leena Haakana töö üle. Liikmete arv on 10% tõusnud. Tuhala koguduse juhatuse esimees Arvo Rodi on rahul, et kirik on väljast korralikult remonditud, valmimas on uued kirikutekstiilid ja vitraažid.
Harju-Jaani koguduse diakon Lev Lekarkin on alustanud jumalateenistustega Kehras. Peeti kaks leeripüha, koguduse koor käis külas Kirchhaini-sõpradel Saksamaal. On remonditud kirikut ja tehtud talgutöid kirikuaias. Jõelähtme koguduse õpetaja Margus Kirja muretseb, et kiriku ümber elab rahvast vähe, ja rõõmustab liikmete aktiivsuse suurenemise üle. Tehti palverännak Saha kabelisse, kolmapäeviti on kirikus vesper. Rohkelt on tehtud talgutöid. Kose koguduse õpetaja Mare Palgi on rahul uue juhatusega ja õnnestunud lastepäevadega, elavnenud on noortetöö. Kogudus sai uue lastemänguväljaku pastoraadi kõrvale. 
Leesi koguduse juhatuse esimees Karli Lambot ütleb, et remonti on tehtud 20 000 krooni eest. Kammerkooride liit tegi jõulukontsertidega korjanduse ja saadi 10 000 krooni maalide restaureerimiseks. Loksa kirikus on tehtud remonti, kuid rahapuudusel jääb see katki. Juurus tähistati koguduse 770. aastapäeva, esiletõstmist väärib piiblitundide hulk, mida peetakse väljaspool kirikut. Juhatuse esimees Joel-Siimo Põld rõõmustab noorenenud juhatuse üle.
Jüri koguduse õpetaja Tanel Ots rõõmustab leerilaste üle, kes on koguduse liikmeskonda kasvatanud. Jüris on hea koostöö kohaliku omavalitsusega. Populaarsust võidab pühapäevakooli lastelaager. Kirikut on remonditud. Jumalateenistusi peetakse ka Nabala ja Tõdva palvemajas ning Aruküla rahvamajas.

Praostkonnakassa maksu vähendati
Elav arutelu oli praostkonnakassamaksu üle. Seni oli see olnud 10 krooni ja juba varem oli otsustatud, et 2009. aastal peaks maks olema 15 krooni. Õpetaja Palgi arvas, et sellist maksu polegi vaja ja kogudusel peaks olema rõõm teisi vastu võtta. Koguduses tehakse ju palju vabatahtlikku tööd. 
Margus Kirja leidis, et see maks on nagu varjatud kirikukassamaks. Kui Harri Rein oli praost, siis seda maksu polnud ja võõrustaja kogudus kandis sinodikulud. Arvo Rodi ütles, et sellisel juhul ei saaks Prangli saarel sinodit kunagi pidada. Tanel Ots märkis, et praosti kulud jäävad sageli tema koguduse kanda.
Kuusalu kogudus ei ole praostkonnakassamaksu üldse maksnud ega taha seda ka edaspidi teha. Peapiiskop väitis vastu, et sinodi otsused on täitmiseks ja tegelikult on kõik võlad ka konsistooriumi võlad. Juuru koguduse juhatuse arvates tuleks maksu hoopis viie krooni võrra vähendada. Peapiiskop tuletas meelde, et seadusega pandud kohustused tuleb praostkonnal täita ja selleks tuleb ka raha leida. Teine asi on praostkonna ühistegevus, see on sinodi ja praostkonna nõukogu otsustada. Kui on tööplaan, siis peab olema ka tegevuse rahastamine tagatud. Projektipõhine rahastamine tekitab liigset kemplemist.
Pärast pikka vaidlust otsustas sinod, et praostkonnamaksuks 2009. aastal on viis krooni. See tähendas, et ka eelarve tuli ümber teha.

Võidelda koos head usuvõitlust
Peapiiskop märkis sõnavõtus, et oleme siiski loodud kollektiivsetena. Piibliski räägitakse ühest karjast hea karjase juhatuse all. Me ei tohi unustada, et oleme kristliku kirikuna üks tervik. Meil kipub mõnikord teisiti kujunema, oleme kanged. Ta kutsus üles mõtlema kiriku terviklikkuse peale, tunnetama küünarnukitunnet, seda, et meid on rohkem. Ehk saaksime oma individualismist üle ning meie kirik muutuks ühtsemaks. Tema soov oli võidelda koos head usuvõitlust.
Sinodil said sõna ka Kirchhaini praostkonna esindajad, kes on Ida-Harjuga häid sõprussuhteid arendanud 2003. aastast. Praost ütles, et koostööks on ideid palju. Lõpuks valiti kirikukogu liikmed ja need on Margus Kirja, Raivo Linnas, Mart Johanson, asendusliikmed on Illar Hallaste, Arvo Rodi ja Joel-Siimo Põld. Praostkonna nõukokku kuuluvad praost, abipraost Hallaste ja kolm kirikukogu liiget.
Sinodit tervitasid Kiili vallavanem Vambo Kaal ja kooli direktor Mihkel Rebane, kes on ka Kiili koolis religiooniõpetuse õpetaja. Kirikurahvale tehti ekskursioon uues ja kaunis koolis ning lasteaias. Tõesti meeliülendav oli näha, kui heades tingimustes Kiili valla lapsed kasvavad.

Tiiu Pikkur

Liikmesannetajate arv Ida-Harju kogudustes 2008. a
Kuusalu – 401
Jüri – 357
Kose – 353
Harju-Jaani – 236
Juuru – 208
Loksa – 197
Jõelähtme – 160
Leesi – 98
Randvere – 79
Tuhala – 74
Prangli – 21