Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Puhja kogudus sai väärt kingituse

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Esitletud Puhja kiriku digimudel.
Rita Puidet

Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledž andis Puhja kogudusele üle üliõpilaste loodud kiriku ja pastoraadi kolmemõõtmelise digimudeli.

Taevaminemispühal kogunes tehnikaülikooli Tartu kolledži aulasse paarkümmend digiehituse ja restaureerimise tudengit, mudeldamise õppejõud Ants Soon, muinsuskaitse ja koguduse esindajaid. Põhjuse nii kireva seltskonna kokkutulekuks andsid pilvepunktidest, laserskaneerimisest, mudelprojekteerimisest ja muudest keerulistest rakendustest sündivad tulemused.
Nimelt sündis üliõpilaste tööst Puhja kogudusele 3D-mudel, mis on viinud uuele tasemele kiriku ja kogudusemaja esitluse, restaureerimise, säilitamise ja nendega seotud info kogumise. Taoline visuaalne modelleerimine on kasulik just restaureerimist vajavate hoonete puhul. Mudel annab võimaluse hetkega välja arvutada näiteks katuse suuruse. (Möödunud aastal eraldati Puhja kogudusele Leaderi programmi kaudu kiriku fassaadi ja avatäidete renoveerimiseks 44 345 eurot ja pastoraadi renoveerimiseks 69 120 eurot. – R. P.)
Tööd tehti sisuliselt kaks aastat ja tudengite gruppi juhtinud Karl Erik Elmet selgitas, kuidas töö jaotati mitme meeskonna vahel. Üks grupp mõõdistas uksi, teine aknaid ja nii edasi. Kiriku mõõdistamisel oli aluseks 1951. aastast pärinev inventariseerimisprojekt ja 2005. aastal pinkide paigutamiseks tehtud projekt, selgitas õppejõud Ants Soon projekte näidates. Pastoraadi modelleerimisel oli aluseks veelgi naeruväärsem plaan – joonis vihikulehel.
Kohtumise alustuseks rääkis aga muinsuskaitse inspektor Inga Raudvassar, kuidas Ants Soon oli küsinud temalt sobivat objekti, mille kallal tudengid võiksid töötada. Koos oli leitud, et see võiks olla kirik, mis ühendab keskaja moodsa tehnoloogia abil tänapäevaga. Nii pakkunudki Inga Raudvassar välja Puhja kiriku, sest kogudus on innukas ja loodud mudel leiab kasutust.
„Meile tundus, et mälestiste säilitamine ja restaureerimine väga paljude väikeprojektide rahasüstide toel on kui lapiteki valmistamine, kus igat lappi mitu korda mõõdetakse ja seadistatakse – parem oleks kasutada ühtset kolmemõõtmelist majamudelit,“ sõnas Ants Soon objekti valiku kohta.
Kulminatsioonina anti kogudusele üle tudengite loodud pildid ja video kiriku ja pastoraadimaja mudelitest ning video teekonnast nende kahe kultuuriväärtuse vahel. Puhja koguduse õpetaja Tiit Kuusemaa võttis kingituse tänuga vastu, sest käimasolevate remontide puhul on sellest palju kasu. Palverännuteele Pirita kloostrist Vastseliinasse jäävasse Puhja plaanitakse pastoraati sisse seada palverändurite öömaja. Juuni lõpus plaanib koguduse nõukogu palverännaku ise läbi teha.
Tehnikaülikooli Tartu kolledži loodud mudelid oma majast, Tartu tähetornist ja muudest objektidest on Ants Soone sõnul tekitanud suurt huvi ka välismaalastes.
Rita Puidet