Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Rõõm ja mure käsikäes

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Õpetajad Reet Eru (vasakult) ja Katrin-Helena Melder ning diakon Imbi Arro. 
Liina Raudvassar

Järva praostkonna sinodikoosolek peeti 16. mail praosti teenitavas koguduses kevadpealinnas Türil.

Sinodipäeva alustati jumalateenistusega Türi Püha Martini kirikus, koosolek peeti pühakoja lähistel asuva pastoraadi saalis. Traditsiooniliselt viibis sinodiliste seas läbi päeva peapiiskop Andres Põder, pidades ka ettekande EELK valupunktidest ning võimalikest lahendustest.
Ametlik osa juhatati sisse erakorralise päevakorrapunktiga: ühislaulmisega sooviti õnne 50. sünnipäeva tähistavale õp Algur Kaermale. Teiste seas õnnitles Paide vaimulikku ka Türi vallavanem Pipi-Liis Sie­mann, kes, soovides sinodipäevale edukat kulgu, nimetas, et kirik ja omavalitsus peaks senisest tihedamat koostööd tegema ning lubas seda printsiipi ametiaja jooksul järgida.
Praost Teet Hanschmidt tänas kõiki sinodisaadikuid nelja-aastase tööperioodi eest, viidates lähenevatele koguduste juhtorganite valimistele 4. novembrist 2012 kuni 3. maini 2012: «Suur tänu teile kõigile ja tere tulemast tagasi neile, kes osutuvad taas valituks!»

Arvud vähenevad, meeleolu alati ei lange
Tegevusaruandes oli praost sunnitud nentima vähenemistendentsi pea kõigis arvnäitajates ning kõigi koguduste puhul. Mullusest väiksemad arvud tuli kirjutada nii ametitalituste reale kui liikmeannetuse lahtrisse. Koeru koguduse puhul on see põhjendatav abikaasadest õpetajate Elve Benderi ja Allan Praatsi praostkonnast ärakolimisega ning Järva-Peetri koguduses õp Lea Heinaste emerituuri siirdumisega, aga Tapa ja Paide linnakoguduse puhul jääb küsimus õhku.
Keskmiseks liikmeannetuse suuruseks on 25,17 eurot, mis jäi mullusega võrreldes praktiliselt samaks. Sissetulekute osas kasvas korjandustest, kinnisvarast, sponsoritelt ja välisannetustest saadud tulu, aga vähenes ametitalitustest laekunud summa ning kogudustelt oma töötegijatele palkadeks makstav summa. Äärmuslikuma näitena ei suuda  36 annetajaliikmega Vahastu kogudus maksta oma töötegijatele sentigi palka.
«Kui pidada liikmeannetustest, korjandustest, ametitalitustest, kinnisvarast, projektidest ja muudest tuludest laekunud summat koguduse omateenitud rahaks, siis moodustas see üldtuludest 66,71%, seega kaks kolmandikku,» arutles praost Hanschmidt, märkides, et ülejäänud protsendid laekusid kohalikelt omavalitsustelt, sponsoritelt ja välisannetustest (sõpruskogudustelt).  

Kirik ikka jääb
Kuigi praostil oli raske oma tegevusaruandes optimistlikku tooni hoida, lõpetas ta siiski lootust külvavalt: «Meie üha ristiusust võõrdunumas ühiskonnas peaksime olema tänulikud, et olukorras, kus järjest süveneb Kesk-Eesti ääremaastumine ning Järvamaa jääb igal aastal 500 inimese võrra vaesemaks, ikka veel leidub neid, kes igal pühapäeval kirikusse tulevad, armulaual käivad ja koguduseliikme maksu maksavad. See on tõeline Jumala ime ja kuni see jätkub, on meil veel lootust.»
Koguduste esindajate sõnavõttudest jäi murenootidest hoolimata siiski kõlama helgem pool. 69 liikmesannetajaga Anna koguduse esindaja kordas paljuski teiste koguduste hinnangut: «Majanduslik olukord on küll raske, kuid mitte väljapääsmatu.» Paljuski tuleneb koguduse vähenemine asjaolust, et maapiirkonnad jäävad inimestest, kes liiguvad tööotsingutel suurematesse keskustesse, tühjaks. Koeru kogudusest teatati, et «kirik on keset küla, on küla süda. Olukorras, kus maalt kaovad koolid ja teised asutused, jääb kirik püsima, pakkudes inimestele tuge». 
Liina Raudvassar

Järva praostkond
12 kogudust
11 vaimulikku
1592 liikmesannetajat