Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Rõõmuks ja lohutuseks

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

„Loova südame avamine” – sellist nime kandis Eesti Evangeelse Alliansi (EEA) kunstnike toimkonna ARTEST+ poolt 3. märtsil korraldatud teine aastakonverents.

EEA seostub paljudele kristlastele eelkõige jaanuari alguses oikumeenilise palvenädalaga, ent sedapuhku Tallinna metodisti kirikus peetud konverents andis aimu sellest, et silma tasub peal hoida ka organisatsiooni teistel ettevõtmistel. Kohale oli tulnud nimelt ligi sada huvilist, kelle hulgast võis leida mitmeid tuntud kultuuritegelasi.
Konverentsi avapalvuse pidas Olav Pärnamets metodisti kirikust, esimese ettekande aga EELK peapiiskop Urmas Viil­ma. Mõlemad vaimulikud mõtisklesid loomise ja loomingu üle teoloogilisest perspektiivist lähtudes, tehes seda eluliste näidete varal ning kohati ka humoorikalt. See lõi hea õhkkonna küllaltki raskete teemade üle arutamiseks. Nimelt oli selleaastase konverentsi põhirõhk loomekogemuste vahetamise kõrval vaimse tervise probleemidel.

Peidus pool
Näiteks Läti juurtega pastor, muusik ja maalikunstnik Charles Kelly jagas avameelselt omaenda kogemusi võitlusest depressiooniga. Raske haigusega on aidanud tal toime tulla usk Jumalasse, palve, lähedaste inimeste tugi ning ka loometöö. Kelly möönis ka, et just kannatus ja valu on paljusid kuulsaid loovisiksusi inspireerinud looma meistriteoseid. Teisalt on depressiooni puhul tegemist aga väga tõsise haigusega, mis võib tabada igaüht meist. Kahjuks alahinnatakse seda sageli ega osata seetõttu pakkuda abivajajatele vajalikku tuge.
Depressiooni teemale oli pühendatud ka metodisti kirikus konverentsi ajal avatud Eesti ja Läti kristlike maalikunstnike ühisnäitus pealkirjaga „Peidus pool“, mida saab vaadata 2. aprillini. Seejärel rändab see edasi Tartusse ning lõpuks USAsse.
Eesti kunstnikest on kõrgetasemelisel näitusel esindatud näiteks Jüri Arraku, Uno Roosvaldi, Siim-Tanel Annuse ja paljude teiste maale ja graafikat. Mõnele neist on lisatud ka tutvustav lühitekst, mis seob kujutatu depressiooni või selle võitmise teemaga. Mitmete tööde seos näituse teemaga on aga raskemini aimatav. Seegi on aga omamoodi tähendusrikas. Nii näituse pealkiri kui konverentsil räägitu tõid nimelt esile tõsiasja, et depressioon on salalik, mitmetahuline ja sageli kõrvalseisjatele märkamatuks jääv haigus.
Konverentsi lõpuosas arendasid arutlusringis teemat edasi psühholoogid ja psühhiaatrid Karmen Maikalu, Andres Sild ja Veronika Elmet. Nemad lähtusid seejuures niihästi oma erialastest teadmistest kui nõustamiskogemusest. Rääkides depressiooni olemusest ning selle ennetamise ja ravimise võimalustest, tõid nad eriti esile lähedaste inimsuhete tähtsust.
Paraku suhtutakse mitte ainult ühiskonnas laiemalt, vaid ka kristlikes kogudustes depressiooni all kannatavatesse inimestesse eelarvamusega. Selle asemel et masendunutele usu vähesust ette heita või neile teatud piiblisalme tsiteerida, tuleks neile pigem armastust ja lähedust pakkuda. See ei pruugi alati sugugi kerge olla, sest depressioonis inimesed kipuvad endasse tõmbuma, ent võivad ka kergesti ärrituda ja väga ebameeldivalt käituda. Ei saa jätta mainimata, et diskussioonile andsid palju juurde kristlasest luuletaja Kaarel B. Väljamäe tabavad küsimused ning isiklikest kogemustest ajendatud täiendused.

Loomistööd lahates
Kunstnik Siim-Tanel Annuse ja helilooja Erkki-Sven Tüüri esinemised keskendusid loomeprotsessi kirjeldamisele ja oma senisele loometööle tagasivaatamisele. Mõlemad said muide omal ajal tuult tiibadesse kogudusenoorte seltskonnast. Tüür leidis sealt innustust oma esimeste helitööde loomiseks, millest üks oli kirjutatud praeguse emeriitpeapiiskop Andres Põderi tekstile. Annust aga mäletas konverentsi juhatanud pastor Indrek Luide 1980. aastatest, mil too Tallinna Oleviste koguduse jõulukaarte valmistas.
Religioonipsühholoogia doktor Tõnu Lehtsaar rääkis aga loomingulisusest psühholoogi pilgu läbi. Ta ühendas oma ettekandes süstemaatilisuse ja teadusliku lähenemise tabavate näidetega loetust ja omaenda elust ning pälvis tunnustuseks ehk päeva suurima aplausi.
Päevast kokkuvõtteid tehes meenutas EELK Tallinna Jaani koguduse õpetaja Jaan Tammsalu muu hulgas äsja igavikku lahkunud Heli Läätse. Veidi enne oma lahkumist avaldas populaarne laulja nimelt veendumust, et ta oli siia maailma saadetud inimestele rõõmuks ja lohutuseks. Tõepoolest – konverentsil räägitu tõstis mõjusalt esile just kristlike kunstiinimeste olulist panust kaasinimeste teenimisel nende eluraskustes.
Ettekannete vahel esitati klaveripalasid ja luulet, konverentsi lõpetas aga muusika ja ülistus Matis Metsala juhtimisel. Toimkonna ARTEST+ järgmine konverents on kavas järgmise aasta 2. märtsil.
Rain Soosaar