Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Sotsiaal- ja diakooniatöö suund on sama

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Räpina koguduse hooldekodu juhataja Ene Möldri sõnul on neil kuni 35 asukat ja toimiv päevakeskus.
Avo Üprus

Urvaste pastoraadis toimus 18. oktoobril Võru praostkonna vaimulike diakooniatöö teemaline konverents. Peaettekande pidas EELK diakooniatalituse juhataja Avo Üprus.

Võru praosti Üllar Salumetsa sõnul rahastas konverentsi siseministeerium ja maapiirkondade sotsiaalse võimestamise projekt ehk SEMPRE Interreg ning eesmärgiks oli anda ülevaade praegu praostkonnas tehtavast diakooniatööst ja leida uusi võimalusi koostööks omavalitsustega. Ettevalmistavasse ossa oli kaasatud ka usuteaduse instituut. Lisaks Võru praostkonna vaimulikele olid kutsutud Antsla baptistikoguduse vaimulik Peeter Lemats, Antsla valla sotsiaaltöö peaspetsialist Kersti Kõrge, Räpina koguduse hooldekodu juhataja Ene Mölder ja Antsla Tervisekeskuse juhataja Lea Jõevere.
„Avo Üprus tegi ettekande „Diakooniatöö kogudustes ja üldkiriklikud projektid“, milles tutvustas Harkujärve kogukonnas tehtavat ja lisaks SEMPRE projekti, mille eesmärgiks on, et maapiirkondade inimesed saaksid kokku ja räägiksid kitsaskohtadest sotsiaaltöö valdkonna teenuste osutamises. Fakt on, et omavalitsustel on erinevad võimalused ja kogudused saavad samuti oma panuse anda,“ jagas praost Salumets peaettekandes kuuldut.
Konverentsi tulemuste kohta ütles praost, et sedastati ühiselt omavalitsuse esindajatega, et teenitakse ühtesid ja samu inimesi: „Meie kokkupuutepunkt on inimene, kes vajab abi. Pole oluline, mis usk tal on või pole seda üldse. Nii sotsiaaltöö kui diakooniatöö suund on sama.“ Konkreetsetest tegevustest rääkides on Urvaste kogudus peatselt tegemas oma piirkonnas uuringut, milles selgitatakse välja piirkonna inimeste sotsiaalsete teenuste vajadused.
„Saime selleks toetuse KÜSKilt. Me ei uuri üksnes koguduse liikmeid, vaid kõiki. Valimis on umbes 200–300 inimest ja projektimeeskond on meil kümneliikmeline. Oleme avatud tulemustele ja valmis tegema koostööd omavalitsusega ning mitmekesistama koguduse pakutavaid teenuseid,“ kõneles Üllar Salumets.
Kätlin Liimets