Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Täiendusõppe kursus konflikti lahendamise oskusest

/ Autor: / Rubriik: Teated / Number:  /

Usuteaduse Instituudis on 12. novembril algusega kl 10.15 täiendusõppe kursus „Konflikt ja lepitus“.

Koolituse viib läbi Jaanus Kangur, religiooniantropoloog, saatejuht ja koolitaja (aasta koolitaja 2019 ja 2020).

Koolituse eesmärk on arendada konflikti lahendamise oskust ning mõtestada seda kiriku ühe ühiskondliku ülesandena.

Kursuse raames käsitletakse

•  Konflikti tekkimise mehhanisme ja õpitakse neid analüüsima. Seejuures toetutakse mh Friedrich Glasl’i nn konflikti eskalatsiooni trepimudelile, konflikti kui omandi käsitlusele (Nils Christie kontseptsioon) jm.

• Konflikti lahenduse eri viise, tutvutakse taastava õiguse, läbirääkimise ja meditatsiooni peamiste põhimõtetega. Vaatluse alla tuleb seejuures ka suuremate rühmade lepitamine ning rahvusvahelised lepituse ja läbirääkimise mehhanismid, sh positiivse rahu kontseptsioon.

• Religiooni ja usu vahekorda inimestevahelise ning ühiskondliku rahu ja lepitusega ning uuritakse, milline on rahu piibellik kontseptsioon. Lisaks vaadeldakse, mis on ühist mõistetel „shalom“, „ubuntu“ ja „whanaungathanga“.

Koolituse läbinu • tunneb konflikti tekkimise ja lahendamise mehhanisme, „mõistab kristliku usu seost rahutegemisega, • tunneb kristlike rahutegijate panust ühiskondlikku lepitusse.

Koolitusel kasutatavad meetodid: lühiloeng, rühmatöö ja näidisjuhtumite analüüs.

Koolitus osalustasu on 50 eurot sisaldades ka lõunasööki. Registreeruda hiljemalt 10. novembri keskpäevaks.

Info: Kerstin Kask, Kerstin.Kask@eelk.ee või tel 553 0399.