Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Teeme järgmise lauluraamatu kõik üheskoos

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Eelmisel suvel lauldi Haapsalu Jaani kirikus koraalimaratonil läbi kiriku laulu- ja palveraamat. Paremal esiplaanil laulab kaasa Eerik Jõks. Liina Raudvassar

Meid ümbritsev maailm on paari inimpõlve jooksul tundmatuseni muutunud. See puudutab väga otseselt ka kirikutööd, sh lauluraamatu koostamist.

Muutunud maailm
Valdava osa ajaloost on kirik ühiskonnas toiminud tugeva autoriteedi positsioonilt. Sellelt positsioonilt koostati ja kehtestati ka kirikutes kasutatavad lauluraamatud. Need sündisid asjatundjate, kellel eeldatavasti oli kirikulaulualane teadmus, valvsa pilgu all. Ühiskond valdavalt aktsepteeris ja usaldas sellest sündinud tulemust.
Kas aga kirikurahvas ise saab endale lauluraamatut teha? Eesti kultuuriloos on selles osas huvitav ja kõnekas kogemus – luterlikult kirikult kirikupraktikas heakskiidu saanud koraaliviisid said rahvasuus hoopis uue kuju ja meieni on jõudnud aukartustäratav kogu rahvapäraseid koraaliviise ehk rahvakoraale. Pangem hästi tähele – juba siis, kui rahvapärane koraalilaul selle maa ristirahva ringis tekkis, hakkas Maarjamaa rahvas tegelikult endale ise lauluraamatut koostama.
Tänasel päeval saab aga kirikurahvas lauluraamatu osas otseselt, tõhusalt ja ülesehitavalt kaasa rääkida palju enamatel teemadel kui rahvakoraali meloodiad. Seepärast ongi otstarbekas teha järgmist EELK laulu- ja palveraamatut üheskoos, kuulates nii laiema ringi spetsialistide kui ka koguduste lihtliikmete arvamusi.

Kuus võimalust, kuidas saab koguduse lihtliige osaleda lauluraamatu koostamise protsessis
1. Palveta lauluraamatu koostamise eest ja selle eest, et Jumal näitaks sulle, kuidas sina saad selles protsessis oma osa anda. Palveta, et koostatav lauluraamat võiks anda Jumalale meelepärase panuse kristlikusse kuulutustöösse ja kiriku kasvu nii kvantiteedis kui kvaliteedis.
2. Avalda oma arvamust, vastates küsimustikule „Kirikurahva lauluraamat“.
EELK lauluraamatukomisjon korraldas 3. maist 15. juunini küsitluse EELK vaimulikele, kirikumuusikutele ja teistele koguduseelu aktiivselt suunavatele inimestele. Sellele spetsialistide küsimustikule vastas kokku 34% oma ala asjatundjatest, kelle jaoks lauluraamat on igapäevane töövahend. Suur tänu kõikidele vastajatele – see on tubli tulemus!
Nüüd on aga avatud järgmine küsimustik, mille sihtgrupiks on koguduse lihtliige. Sellele saab kuni 24. septembrini vastata internetiaadressil http://www.ankeet.ee/a/damuwo. Vastata saab ka paberil – paberankeeti tuleks küsida kas kirikuvalitsusest või oma koguduse vaimulikult või laadida see alla internetist www.eelk.ee/kysimustik. Täidetud paberankeet tuleks toimetada EELK konsistooriumisse hiljemalt 24. septembriks. Tänan juba ette kõiki vastajaid.
3. Tule lauluraamatukonverentsile 26.–27. oktoobril.
Lauluraamatukomisjon valmistub sügiseseks lauluraamatukonverentsiks, mis leiab aset 26.–27. oktoobril Tartu Pauluse kirikus. Ettevõtmine toimub kaksikkonverentsina. 26. oktoobri hommikul alustavad oma iga-aastase kohtumisega EELK kirikumuusikud, et tähistada kirikumuusika liidu 25. aastapäeva ja arutleda lauluraamatut puudutavatel teemadel. Sama päeva pärastlõunast läheb konverents sujuvalt üle lauluraamatukonverentsiks. Kaksikkonverents on kõikidele kirikulauluhuvilistele. Info konverentsi kohta ja registreerimine aadressil http://www.eelk.ee/km_konverents/.
4. Tee ettepanekuid konkreetsete laulude osas, mida KLPRis ei leidu.
Lauluraamatukomisjon on avanud e-posti aadressi laulud@eelk.ee, kuhu igaüks saab saata ettepanekuid laulude kohta. Eriti on oodatud kirikulaulude noodid. Kui te teate mõnda laulu, mida kogudustes kasutatakse, aga mida ei ole lauluraamatus, siis tehke sellest laulu noodist koopia ja saatke aadressile laulud@eelk.ee.
5. Algata arutelusid.
Küsi oma koguduse vaimulikelt, muusikutelt ja kaasliikmetelt, mida nad arvavad lauluraamatu koostamisest ja kas nad on ka saanud oma arvamuse lauluraamatu koostamise osas teatavaks teha. Võid kutsuda kirikulaulu asjatundjaid kogudusse sellel teemal rääkima. Julgusta oma koguduse laulukoori sellel teemal arutlema.
6. Anneta lauluraamatu koostamise heaks aadressil www.eelk.ee/korjanduskarp või konsistooriumi pangaarvele: SEB
EE201010052030734009, Swedbank
EE932200221002160604,
LHV EE967700771000895492. Märksõna „lauluraamat“.

Kallis kirikurahvas! Võtkem siis kinni sellest kaugest mõttest, mida meie esivanemad külvasid, kui nad armsaid kirikulaule rahvakoraaliks ümber ümisesid. Elage tõeks eesti rahva loomuses peituv soov olla kirikulaulu vormija oma ilmakaemuse alusel ja rääkige kaasa EELK uue laulu- ja palveraamatu koostamisel.
Vaimulike ja kirikumuusikute küsimustiku tulemuste andmetel olid 98% vastanuist päri väitega, et „KLPR on EELKs hästi omaks võetud – see on meie lauluraamat“ (67% täielikult nõus, 31% pigem nõus). See on teenitud tunnustus KLPRi tublidele tegijatele!
Nüüd on vaja kogu kirikurahva ühist pingutust, et muutunud maailmas, 2025. aastal ilmuva järgmise lauluraamatu kohta saaks tulevased kasutajad anda samasuguse hinnangu: see on meie lauluraamat!
Eerik Jõks,
EELK lauluraamatukomisjoni sekretär