Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Tugiisikuks ei sobi sõber ega sugulane

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Septembris algas SA Innove kaudu finantseeritav projekt vanglast vabanenute tagasitoomisel tööturule ja tavaellu.

Teatavasti on töö kui tegevuse ja elatise leidmine raskeim ülesanne, kui enne elu nii viltu läinud, et vanglasse satutakse. Kodanikuühiskonna sihtkapitali vabaühenduste fond toetab selleks vajalike tugiisikute koolitamist ja rakendamist.
Asja juhivad Ingmar Kurg ja Avo Üprus. Tugiisikuteenus on mõeldud toetama väiksema toimetulekuvõimega isikute (nt puuduliku eesti keele oskusega), nagu vangisolnud tihti on, toimetulekut ja tööle siirdumist.
Isegi üliaktiivsed või heade kavatustega mehed näevad, et elu on muutunud, sel ajal kui nemad trellide taga karistust kandsid, ja et oma võimaluste tundmiseks on vaja kuhugi pöörduda, midagi taotleda, aga ei tea, kust alata. Selles pakuvad oma abi koolitatud tugiisikud, mille kohta vanglast lahkumise eel antakse kõigile teavet.
Praegu on tugiisikud Lääne- ja ida-Virumaal (tel 5303 7462) ja Harjumaal (tel 5303 7672). Tugiisikuteenus on koostöö omavalitsuste ja vanglate vahel, vajalik dokumentatsioon, tööjuhendid ja teenuse standardid töötatakse välja koos sotsiaal- ja justiitsministeeriumiga. Tugiisikuteks on koguduste ja mittetulundusühenduste liikmed, kes tahavad anda oma panuse turvalise kogukonna loomisse ja on valmis aitama karistuse kandnud inimest tavaellu naasmisel.
Projekte juhitakse EELK konsistooriumi diakooniatalituse, Eesti Kirikute Nõukogu ja Balti kriminaalpreventsiooni instituudi ühistöös. Koondatakse ressursid ja logistika: info, infotehnoloogia, transport, ruumid, palgalised ning vabatahtlikud töötegijad.
Eesti Kirik