Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Tulekul on Euroopa kirikute kokkutulek

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Novi SadÜks tänavusi oikumeenilise liikumise suurüritusi on Serbias Novi Sadis toimuv Euroopa Kirikute Konverentsi (EKK) suurkogu, millest võtavad osa ka Eesti luterlaste ja õigeusklike esindajad.

Võimalus kaasa rääkida
1959. aastal asutatud EKK koondab 115 anglikaani, protestantlikku (sh EELK), õigeusu (sh EAÕK) ja nn vanakatoliiklikku kirikut üle Euroopa. Peale selle osalevad organisatsiooni töös 40 rahvusliku oikumeenilise ühenduse esindajad. EKK tegevust koordineerib 20-liikmeline keskkomitee eesotsas presidendiga (alates 2013 anglikaani kiriku emeriitpiiskop Christopher Hill). Organisatsiooni igapäevase toimimise eest vastutab väike sekretariaat eesotsas peasekretäriga. Praegu on peasekretäriks Soome õigeusu preester Heikki Huttunen, kes tunneb suurepäraselt Eesti olusid ja valdab hästi ka meie keelt.
EELK on EKK aktiivne liige olnud algusest peale. Välissuhete assessor Kadri Eliisabet Põder kinnitab, et organisatsioonis oli aktiivselt tegev juba peapiiskop Jaan Kiivit seenior. Hilisematel aastatel on EKK keskkomitee liikmed EELK poolt olnud Kadri Metsma, Hedi Vilumaa (asendusliikmena) ja Peeter Kaldur, komisjonis „Kirik dialoogis“ on osalenud aga Tauno Teder.
EKK tegeleb Põdra sõnul eelkõige ühiskondlike, mitte teoloogiliste küsimustega. „Konverentsi töös osaledes on EELK-l võimalik kujundada seda, kuidas kirikud Euroopa tasandil olulistes küsimustes kaasa räägivad ja tegutsevad,“ selgitab ta. Teisalt on sellest tulu ka Eesti-sisese oikumeenilise koostöö seisukohast: „see n-ö kasvatab meie ühist tööpõldu, suurendab meie ühisosa.“

Esinduslik kokkutulek
EKK tähtsaim organ on iga viie aasta järel kogunev liikmeskirikute täiskogu, mis tänavu toimub 31. maist 6. juunini Novi Sadis. Serbiale kuuluv Vojvodina autonoomne piirkond, mille pealinn Novi Sad on, paistab silma etnilise ja usulise kirevuse poolest. Piirkonnal on kuus ametlikku keelt ning lisaks õigeusklikele elab seal katoliiklasi (17% elanikkonnast), protestante (3%) ja islamiusulisi.
Sel korral on täiskogu teema „Te peate olema minu tunnistajad“ (Ap 1:18) ning kõne all peamiselt kirikute roll tänapäeva Euroopa ühiskondlike probleemide lahendamisel. Ettekannetes ja töötubades võetakse kõne alla inimõigused, põgenike abistamine, rahu tagamine, populism, bioeetika ja teised aktuaalsed küsimused. Kavas on rohkesti piiblitunde ja vaimulikke mõtisklusi, samuti tutvuvad külalised Vojvodina koguduste eluga.
Täiskogu kaalukusele viitab asjaolu, et sellest võtab osa arvukalt kõrgeid külalisi. Nii on esinejate nimekirjas õigeusu kiriku Konstantinoopoli oikumeeniline patriarh Bartolomeos I, anglikaani kiriku Canterbury peapiiskop Justin Welby ning Euroopa Komisjoni asepresident Frans Timmermans.
Assessor Põdra sõnul on EELK delegaadiks Novi Sadi suurkogul õpetaja Anne Burghardt. Peale selle osaleb Hanna-Maria Salong Tallinna Jaani kogudusest stjuuardina ning laste- ja noorsootöö tegevjuht Triin Salmu korraldustoimkonna liikmena.
Lisaks EELK-le võtab Novi Sadi suurkogust osa Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik, mille esindaja Tauri Tölpt on ka üks esinejatest.
Rain Soosaar