Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Üks küsimus

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Kas Teie jutluses möödunud pühapäeval leidis käsitlemist ka hetkeolukord Eesti poliitikas?

Andres Mäevere, Võru Katariina koguduse õpetaja: Ei leidnud. Jutlustasin kalendri kirjakohal – valvamisest aegade lõpu kontekstis. Eesti vabariigi lõpuaega ei käsitletud.

Enn Auksmann, Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja: Konkreetselt praegust olukorda Eesti poliitikas ma ei puudutanud, kuna jutluse eesmärgiks on kuulutada ristilöödud ja ülestõusnud Kristust, mitte käsitleda poliitikaküsimusi. Kaudselt võib siiski teatud seoseid näha, nimelt olid mu jutluse aluseks Jeesuse tähendamissõnad sinepiivakesest ja haputaignast (Mt 13) ning nende selgitamiseks püüdsin tõmmata paralleele nii inimeste isikliku kui ühiskondliku eluga. Täpsemalt, tõin esile sagedase kontrasti imeväikse alguse ning suure tulemuse vahel, nimetades muuhulgas seda, kuidas inimesele või mõnele inimrühmale võib teinekord tunduda, et nad on liiga väikesed ja tähtsusetud millegi muutmiseks või kordasaatmiseks, kuigi just nimelt selles väikses alguses võib peituda suur tulemus.
Kuna jutlustajal on üsna raske aimata, millises suunas kuulajate mõtted liiguvad, võib olla, et mõnigi kirikuline sai neist võrdpiltidest innustust meie praeguse ühiskondliku ja poliitilise olukorra üle juurdlemiseks. Kui nad lisaks sellele ei jätnud tähelepanuta ka sõnumit Kristusest, siis ei ole mul midagi selle vastu, kui mu jutlused annavad inimestele laiemat ning mitmekesisemat mõtteainet, kui olen ehk ise kavatsenud.
Tavaliselt annavad piiblitunnid ja muud koosolemised koguduseliikmetega jutlusest märksa parema võimaluse konkreetsete päevakajaliste küsimuste üle arutlemiseks.