Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Uudiseid praostkondadest

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

harglakirik4
Hargla kirik.

Valga praostkond

Hargla kiriku uksed saavad korda
Koguduse juhatuse esimees Rein Paas võtab küsimusele, mida erilist möödunud aastast koguduseelus esiletõstmist väärivat on, vastamiseks hetke mõtlemisaega. Kuuldavalt arutleb ta omaette, et eks juhatuse esimehena ole tema esimesed mured seotud ikka n-ö praktilise poolega. Et kirikul vihma pidav katus peal ja kindel põrand jalge all – see teeb rõõmu.
Kuigi kirikule uue põranda paigaldamine jääb juba aastasse 2017, hindab ta just selle toimingu lähiajaloost olulisimaks. „Põrand oli meil ikka hullemast hull ning konkreetne läbikukkumise oht oli varjutamas igat teenistust,“ selgitab ta. Seda enam oli rõõm suur, kui ligi 40 000 eurot maksma läinud tööde käigus põrand 60% ulatuses uuendatud sai. Projekti eestvedajaks oli juhatuse liige, endine Taheva vallavanem Monika Rogenbaum.
Praegu on päevakorras kiriku kolme välisukse renoveerimine: kaks ust ongi meistrimeeste hoole all ning nende asemel on ukseavade ette ajutised plaadid paigaldatud ja üks ootab veel tööde järjekorras.
Rõõmsa sündmusena tänavusest suvest on meenutada Hargla kihelkonnapäeva, mis kiriku sündmuste keskpunkti tõstis ja mida märgib kirikuaeda istutatud elupuu.
Sangaste koguduses on tööd jaotatud
„Meil on nii tubli juhatuse esimees (Jüri Teder – toim.), et ega ma vaimulikuna tõesti ei tea kõike, mis puudutab koguduse majandamist ja olmeteemasid,“ tunnistab õp Ivo Pill. Samuti jääb ta enda sõnul hätta olnud sündmustest kõige olulisema esile tõstmisega põhjusel, et „toimunud on palju ja kõik on oluline“.
Märksõnaks nimetab pastor koostööd. Palju ja positiivses suunas muutis koguduseelu see, et tänavu palmipuudepühal asus koguduse diakonina ametisse Tanel Meiel.
Varajasema ühe korra asemel kutsuti vabatahtlikke kiriku ümbruse korrastamisel appi kahel korral ning töökäsi saabus nii koguduseliikmete kui mujalt tulnud talguliste näol. „Tegevus liidab koguduse kogukonnaga,“ on Pill veendunud.


Pärnu praostkond

Sindis jagub lapsi kahte pühapäevakoolirühma
Margit Buht tunnistab, et nii koguduseliikme kui juhatuse esimehena teeb talle kõige rohkem viimastest aastatest kõneldes head meelt pühapäevakool.
Kui pikki aastaid oli lastetöö vaeslapse osas, siis viimastel aastatel näitab selle töölõigu elavnemist, et regulaarselt käib koos üks noorematele ja teine vanematele lastele mõeldud rühm. Kiidab ta selle eest Ülla Palust ja Alice Laanemaad, kes pühapäevakooliealisi lapsi kiriku juurde oskavad kutsuda ning neile eakohaselt jumalasõna tutvustada.
Seegi teeb rõõmu, et üle aastate on koguduse aruandesse võimalik märkida ristimistalitusi ning tänavu saadi kokku ka leerigrupp.

Pärnu-Jakobi kogudus müüb palvemaja
Koguduses, kus oma vaimuliku puudumisel käib teenistusi pidamas hooldajaõpetaja, on kõige olulisem teema vaimulik elu.
Aastaid juhatuse esimehe ametit pidav Mati Rosenstein nendib, et kuigi praost Tõnu Taremaa käib kaks korda kuus armulauaga jumalateenistuseks kohal ning ka vahepealsetel pühapäevadel on kiriku uks avatud ning sõnateenistuse korraldavad ilmikud Epp Sokk ja Jane Vain, on kogudusel suur igatsus päris oma õpetaja järele. „Mäletame liigagi hästi, et koguduse edukad ajad on ikka olnud seotud kohapeal elava vaimulikuga,“ selgitab Rosenstein.
Koguduse majanduselu turgutab ajaloolise palvemaja müük. Hoone kirikumõisa hoonetekompleksis seisab juba aastaid kogudusele suuremat tulu toomata ning nüüd, mil ka müügiluba konsistooriumilt on olemas, ollakse rõõmuga valmis müüma see uuele omanikule.
Koguduseelu elavdavad sõprussuhted Rootsi Göteborgi kogudusega. Ka möödunud aastast on meenutada külaskäiku mere taha ning samuti sõprade visiiti Eestisse.