Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Vaimulikena tulevasi vaimulikke koolitama

/ Autor: / Rubriik: Uudis, Uudised / Number:  /

Kristuse taevaminemispühal, 20. mail ordineeriti peapiiskop Jaan Kiiviti juhtimisel, õpetaja Paul-Gerhard von Hoerschelmanni ja õpetaja Tiit Pädami assisteerimisel Tallinna Püha Neitsi Maarja Piiskoplikus Toomkirikus EELK neli uut vikaarõpetajat: Anne Burghardt, Kerstin Kask, Tarmo Kulmar ja Alar Laats.
Kirik oli täis päikest ja teenistusele kogunenud koguduseliikmeid ning ordineeritavate sõpru-tuttavaid. Taevaminemispüha jutluse pidas teoloogiadoktor Alar Laats. Peapiiskop avaldas kõnes head meelt uute töötegijate üle ja selle üle, et õppejõudude ja Usuteaduse Instituudi töötegijatena suunavad ordineeritavad edaspidi juba vaimulikena nende kasvamist ja õpet, kes on alles teel kiriku teenistusse.
Ordineeritavad andsid koguduse ees tõotuse, neile pandi käed peale ja loeti teele kaasa Jumala Sõna, üheskoos paluti vastordineeritud vaimulikele Jumala õnnistust. Teenistus lõppes pidulikult, Toomkiriku võlvide all kajas rõõmsalt ja võimsalt «Üks kindel linn ja varjupaik…»
Idee viimine praktikasse

See oli 8. aprillil 2002, kui Usuteaduse Instituudis kohtusid ümmarguse laua taga Anne Burghardt, Kerstin Kask, Tarmo Kulmar, Alar Laats, Triin Simson ja uudse kursuse juhendajad ning selle struktuuri ja õppetöö aluste väljatöötajad Paul-Gerhard von Hoerschelmann ja Tiit Pädam.
Õppeprogramm, mis üheskoos läbiti, on üles ehitatud inimese elu etappidele: elu algus, kooselu teiste inimestega, kasvamine, elu ja surm, vaimulik kiriku teenistuses, usk ja elu. Seminari vormis arutati läbi iga konkreetse teema rakendusvaldkonnad kiriklikus töös, kasutades kirjandust, kursuslaste poolt koostatud referaate, igaühe praktilise kirikutöö ja elukogemusi.
Seda programmi mööda ühiselt kahe aasta jooksul samm-sammult astuti, täites samal ajal oma töökohustusi. Kursuslased olid koondunud eesmärgiga rakendada väljatöötatud programmi praktilises väljaõppes ja valmistada end selle alusel ette ordinatsiooniks. Kas idee praktikas töötab ja millise ordinatsiooniastmega kursus lõpeb, oli veel lahtine, kursusele koondunud olid nõus teatava riski enda kanda võtma.
Ühisel toel

Kokku olid sattunud väga põnevad inimesed, igal oma tugevad alad ja töövaldkonnad ning huvid ja nii täiendati üksteist väga hästi. Enamike käsitletud teemade puhul olid kutsutud loengupidajaid EELK vaimulike ja töötegijate seast. Ja loomulikult andis kursusele oma näo Paul-Gerhard von Hoerschelmanni rikkalik kogemustepagas kiriklikus töös.
Ühtekokku süvendas kursus inimese, tema arengu ja vajaduste, eelkõige vaimsete, kirikule suunatud vajaduste, mõistmist. Läbitud kursus andis head üldised printsiibid ja läbitöötatud teadmiste pagasi, millest lähtuvalt praktilises kirikutöös ettetulevaid, tihti ootamatuid olukordi lahata ja lahendada.
15. märtsil olid kursuslased kutsutud EELK Konsistooriumi pro ministerio eksamile. Eksamikomisjoni otsus kõlas: soovitada ordineerida kõik osalenud EELK õpetajaametisse.
Tänan kogu kursuse nimel peapiiskoppi ja kõiki, kes olid seotud kauni taevaminemispüha ordinatsioonijumalateenistuse ettevalmistuse ja läbiviimisega. Samuti kuuluvad meie kõigi tänusõnad Paul-Gerhard von Hoerschelmannile ja Tiit Pädamile ettevalmistava kursuse eest ning kõigile, kes loengupidajatena oma panuse meie koolitusse andsid.
Loomulikult on kõigil kursusel osalenutel põhjust üksteisele tänulikud olla koosveedetud aja, jagatud kogemuste ja teadmiste eest. Enne kõike aga tänu Jumalale, kes meid need kaks aastat armulikult hoidnud ja juhtinud on ja kelle kaitse ja armu all me igaüks omal kombel alustatud teed jätkama oleme kutsutud.
Triin Simson

Anne Burghardt – teoloogiamagister, töö «Eklesioloogia, euharistia ja liturgia Aleksander Schmemanni teoloogias» kaitsnud 2002 Tartu Ülikoolis. Praegu doktorantuuris Saksamaal.
Kerstin Kask
– lõpetanud Tartu Ülikooli 1995, õpetajakoolituse 1997, bakalaureusetöö teemaks «Leeriõpetuse metoodika alused ja leerikava». UI religioonipedagoogika osakonna juhataja.
Tarmo Kulmar
– teoloogiadoktor 1994: «Eesti muinasusundi vanima kihistuse väe-, jumala- ja hingekujutluste teoloogia». Tartu Ülikooli usuteaduskonna võrdleva usuteaduse professor.
Alar Laats
– teoloogiadoktor, väitekirja kaitsnud Cambridges, magistrikraad Birminghamist. Dogmaatikaprofessor, Usuteaduse Instituudi rektor.