Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Valga sinodil esinesid Rõngu valla noored

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Märksõnad:  / Number:  /

«Ma olen julge, et see, kes on teie sees alustanud head tööd, viib selle ka lõpuni, » ütles Valga praost Vallo Ehasalu 26. aprillil sinodit avades Rõngu rahvamaja saalis.

Naiskoor laulis «Ma annan oma südame», juhatas Helve-Sirle Päid, Rõngu kiriku organist. Siis tervitas sinodit Rõngu vallavanem Priit Pramann. Sinodi ühistoon, mis läbis enamikku koguduste ettekandeid, oligi valla ja kiriku lähenemine ühistöös. Selle märgina võttis sinodist osa ka Valgamaa omavalitsuste liidu esimees Madis Gross.
Rõngus on tihedamale koostööle kahtlemata aidanud kaasa lähenev juubel. Rõngu kirik oma sihvakate neogooti tornide ja pehmejoonelise puitarhitektuuriga seespool tähistab tänavu juulis juba 600. aastapäeva alates esmamainimise aastast 1413.
Pühakoda asub ajalooliselt välja kujunenud teede ristis. Siin ilmselt peitub ka varase ehituse, aga ka sagedaste laastamiste ja ümberehituste põhjus. Juubelijumalateenistus algab 6. juulil kell 12, oodatakse kõiki rõngulasi ja muidu huvilisi. Vastselt valminud on koduleht www.rongukirik.ee.

Rõngulasi ühendab kultuurilugu, kus kirikul on oma osa
Rõngul on pikk kultuurilooline minevik, mida kohalikud tõesti au sees peavad. Selle märgiks asendas tavapärast sinodiettekannet õpilaste esitatud kodukanti tutvustav kava. Ettekanded koostasid koos õpilastega ajalooõpetaja Anne Leppik, raamatukogu juhataja Laine Meos ja rahvamaja juhataja Mari-Liis Vanaisak. Kiriku uue juhatuse liikmena töötab viimane palju kohalike noortega ja innustab neid ka kiriku ettevõtmistes kaasa lööma – talgupäevadel, ühistel kultuuriüritustel, kontsertidel kirikus. Ta on noori ka leeri kutsunud.
Eelmisel aastal oli leeris mitu Rõngu noort. «Pigem võetakse kirikut kultuurielu osana ja kirikuhoonet kui kultuuri- ja ajalooväärtust, aga vaimulik osa on paljudel rõngulastel veel avastamata. Kui nad tulevad mingilgi moel kiriku juurde, võib see olla ka selle tee alguseks. Igal juhul on mul hea meel igasuguse koostöö üle,» ütles koguduse õpetaja Lea Kärson. Järgmine suurem ühisüritus on Valga praostkonna laulupäev 8. juunil Rõngu kirikus.
Ka sotsiaaltöö teemal on kirikutel ja valdadel palju omavahelist kokkupuudet, seda enam, et mitmed kirikuõpetajad töötavad nädala sees muus ametis, mis toob leiva lauale. Maakogudustes ei elaks muidu ära.
Sotsiaalvaldkond on nende üsna tavaline leib – Lea Kärson töötab kohalikus päevakeskuses tegevusjuhendajana, Marko Tiirmaa on Otepää gümnaasiumis õpetaja, Tiit Kuusemaa on Tartu vanglas kaplan, Maarja Sokk töötab Tartus PRIAs ja käib selle kõrvalt Rannus, jne. Enamasti pole neil puhkepäeva pika aja jooksul.

Valimiste tulemused
Praostikandidaate oli kaks: Vallo Ehasalu ja Mart Jaanson. Napi häälteenamusega osutus valituks Vallo Ehasalu, Mart Jaanson valiti abipraostiks ja see üsna kaua vakantne olnud koht sai nüüd täidetud. Revisjonikomisjoni valiti Rõngu koguduse juhatuse esimees Edgar Umblia ja Helle-Maie Mölder. Kirikukogu saadikuteks said Marko Tiirmaa, Tiit Kuusemaa, Ingmar Laasimer, asendajateks Ivo Pill ja Jaan Uibo. Praostkonna nõukogu uues koosseisus on Vallo Ehasalu, Mart Jaanson, Tiit Kuusemaa, Rein Paas ja Enno Tanilas.
Peapiiskop Andres Põder võttis lõpus lühidalt kõlama jäänud mõtted kokku, tõstes esile laste- ja noortetööga seonduva. Kirikus on kasvanud laste- ja noortetöös osalevate noorte kui ka nendega tegelevate inimeste arv. «Inimesed on teadvustanud lapse vajadust enama järele peale selle, mida õpetatakse üldhariduskoolis. Seda näitab mitmete kristlike erakoolide asutamine.» Lõpulauses ütles peapiiskop, et Valga praostkond on väike, aga siin on hea vaimsus, ning soovis õnnistust kõigile töötegijaile.
Juune Holvandus