Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Valimised

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

28. veebruaril kokku kutsutud Koeru koguduse täiskogu valis koguduse nõukogusse 11 liiget, kellest enam kui pooled olid uued. Juhatus sai uueks esimeheks Lembit Kallasaru, juhatuse liikmetena jätkavad Õilme Liin, Ants Pottmann ja Mati Tatrik.
Koeru koguduse abiõpetaja Elve Bender hindas juhatuse tööd kõrgelt: «Juhatus on olnud tubli ja oma ülesannetesse suhtunud suure kohusetundega. Õilme Liin korraldab kantselei asjaajamist ja raamatupidamist, Ants Pottmann on panustanud palju heakorra ja remontide edenemisse, Mati Tatrik on korraldanud koguduse maade, metsa ja kalmistute haldamist. Juhatuse esimees Lembit Kallasaru on ustava koguduseliikmena juba aastaid olnud koguduse tegemiste juures nõu ja jõuga.
Koeru koguduse vastvalitud nõukogul seisab ees palju tööd – kiriku põrand ootab väljavahetamist, kirikuaia kivimüüri taastamine on lõpusirgel, remonti ootab kogudusele kuuluv köstrimaja. Käesoleval aastal võõrustab Koeru kogudus ka Järva praostkonna laulupäeva maikuus ning septembris EELK lastepäeva.» 
Ka Kõpu koguduses valiti vahetult pärast nõukogu nimetamist koguduse juhatus. Valimised toimusid pärast vabariigi aastapäeva tänujumalateenistust ja mälestushetke Vabadussõja ausamba juures, mille jalamile asetati lilled ja küünlad.
Täiskogu valis nõukokku 10 liiget, juhatuses on koos õpetajaga neli inimest. «Koguduse arengukava kinnitati 2008. aasta detsembri algul ning selle järgi on meil konkreetne ja läbimõeldud tegevuskava olemas. Osas sellest on ettevalmistused tehtud ja mõne tööga ka alustatud, projektid esitatud või esitamisel.
Näiteks võib tuua omaaegse köstri M. Juhkami mälestustahvli paigaldamise, koostöölepingute sõlmimise Soome sõpruskoguduse ja Kõpu vallaga, vara inventeerimise, kogudusele kuuluva maja akende vahetamise, kiriku küttesüsteemi osade korrastamise, Vabadussõja ausamba puhastamise, kirikupargi kõrghaljastuse korrigeerimise jms,» loetleb õpetaja Hedi Vilumaa tööde nimistut.
Ta lisab, et nõukogu on vastu võtnud ja kinnitanud 2009. aasta eelarve ja praegu ollakse üsna optimistlikud: «Kirik ja meie väike kogudus on pidanud alati rasketes ja nappides oludes hakkama saama, saame ka nüüd!»
Valga Peetri-Luke koguduse nõukogu valimised viidi läbi 22. veebruarist 1. märtsini. Valimistel osales ligi kolmandik täiskogu liikmetest. Koguduse nõukogusse valiti kaheksa liiget: Denise Alasoo, Linda Elmend, Jüri Goltsov, Margarita Jantsikene, Ene Kirschbaum, Ellen Muru, Helle Tromp, Vaike Visnapuu. Samuti valiti kaks asendusliiget: Agnes Kõiv ja Maimu Rannik.
«Uus valitud nõukogu sai lisaks vanadele, järjekindlalt ja ustavalt kogudust teeninud liikmetele täiendust kahe noore näol. Koguduseelu jätkub oma tavalises iganädalases rütmis, samuti tehakse ettevalmistusi kiriku avamiseks suveperioodil ja muusikahooaja läbiviimiseks. Oluline on jätkata Valga linna kristlike koguduste vahelisi sidemeid, mis said alguse möödunud aasta misjonipäevade ettevalmistamisel,» lausus Valga koguduse juures tegutseva MTÜ Domus Petri Kogu tegevjuht Ester Liinak.

EK