Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Varjust valgusesse

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Praostkonnas aasta töötegijaks valitud Pille-Riin Kalmus tänas tunnustuse eest ja tõdes, et töö kirikus ei ole kerge. Mari Paenurm

Viljandis peetud praostkonna sinodil arutleti kiriku sisuliste probleemide üle.

Tavapärasest veidi erinevaks muutis sinodi see, et põhjaliku ettekande kiriku varade hetkeseisust pidas assessor Mati Maanas ning suurema osa päevast oli saadikutega koos ka Viljandi maavanem Lembit Kruuse, kes kutsus kiriku lävepakku alla laskma, et inimesed sinna kergemini tee leiaksid.
Jumalateenistusel Pauluse kirikus pidas jutluse peapiiskop Andres Põder, kes esitas koosolekul ka oma ettepanekud sinodisaadikutele.

Ressursside nappus
Assessor Mati Maanas tõi välja, et rahapuudusel on riiklikult toetatud pühakodade programmist jagatud 15% esialgselt planeeritud summast. Majandusilma uperpallid on teinud oma töö. Taotlused programmi jätkamiseks, mis esialgselt peaks lõppema järgmisel aastal, on tehtud. Ametlikult kinnitust jätkamiseks pole.
Maanas tõdes, et kirikute korrashoiul saab teha ainult hädapäraseid töid. Küll nimetas assessor teisi fonde ja allikaid, millest luterliku kiriku kogudused on toetust saanud. «Julgen arvata, et lähiaastate raha kulub kirikutele, kus on avariiolukord – Pöide, Hargla, Püha jt. Kiriku Varahalduse vaatenurgast lähtudes paistab, et turg on aktiveerumas.»
Praost Marko Tiitus nimetas praostkonna kogudusi, kes eri projektidest on raha saanud: Mõisaküla, Suure-Jaani, Karksi, Halliste, Viljandi Jaani. Arutleti ka olukorra üle, kus kohalik omavalitsus on küll kiriku toetamisest huvitatud, kuid tal puuduvad rahalised vahendid omaosaluse katteks. Praost Tiitus tõi välja, et viimase viie aasta jooksul on praostkonna liikmesannetajate arv kahanenud ligi 1000 inimese võrra.

Toimiv koostöö
Praostkonnas on kõik kogudused teenitud, Viljandi Pauluse koguduse õpetaja Allan Praats on asunud hooldama ka Karksi kogudust, mis annab uue hingamise suhteliselt pikalt määramatuses olnud kogudusele.Praostkonda toetatakse rahaliselt Saksamaalt, mis annab lisa palgatoetuste näol ja vaimulikele võimaluse enesetäiendamiseks.
Koguduste esindajad kõnelesid oma igapäevatööst, praostkonna muusikatöö koordinaator Taimi Välba nimetas olukorda suhteliselt heaks ning tõi esile Põltsamaa koguduse, kus tegutseb suisa neli muusikakollektiivi. «Praostkonnas on aastas ligi 200 kirikukontserti, enamik oreleid on korda tehtud, üldhariduskoolid ja lasteaiad jõuavad üha enam kirikutesse,» tõdes Välba. Pea kõik vaimulikud oskasid lugu pidada heast meeskonnatööst.
Peapiiskop Andres Põder kutsus seegi kord koguduste inimesi üles läbi mõtlema, kuidas kujundada kirikuelu läbi lähenevate koguduste juhtorganite valimiste.
Traditsioonina tunnustati praostkonna aasta töötegijat, kelleks sel korral valiti Pille-Riin Kalmus Pilistverest. «Töö koguduses ja kohalikus kogukonnas on olnud raske ega kulge tipult tipule. Olen tänulik paljudele, et olen seda saanud teha, ja tänan kõiki tunnustuse eest,» võttis praostkonna aasta töötegija oma jutu kokku.
Selle aasta suursündmustena nimetati  Suure-Jaani vaimulikku laulupäeva ja 9. juunil Kolga-Jaanis peetavat praostkonna perepäeva, mille ideed tutvustas abipraost Markus Haamer.
Praost Tiitus ja maavanem Kruuse on sõlminud kokkuleppe, mis tähendab seda, et maakonna kultuuriväärtuste kaar­distamise raames pannakse kaardile ka piirkonna kirikud koos nende vajadustega.
Mari Paenurm

Viljandi praostkond
14 kogudust
Liikmesannetajaid 3198
Liikmeid kokku 17 916
Vaimulikele on tagatud kokkulepitud mahus enesetäiendusi ja koolitusi