Veebisaade „Vestlusi Piiblist” 11: algkristlik kogudus

/ Autor: , / Rubriik: Video / Number:  /

Eesti Kirik vahendab koostöös Tallinna Toompea Kaarli kogudusega saatesarja „Vestlusi Piiblist”, mille esimene saade sai valmis 2021. aasta sügisel pandeemia ajal.

Saadetes vestlevad Kaarli koguduse õpetaja Jaak Aus ja usuteaduse instituudi professor Jaan Lahe (praeguseks ka Kaarli koguduse abiõpetaja), esimene küsija ja teine vastaja rollis. Üheteistkümnendas saates on teemaks algkristlik kogudus.

Tegijad tutvustavad saadet nii: „Jeruusalemma tempel oli keskne ja tähtsaim juudi pühapaik. Kui tempel babüloonlaste ülemvõimu ajal esimest korda hävitati, kujunes juudi usund ja traditsiooniline templikultus ümber ning esile tõusid kodused usutalitused, palve ja pühakirjaõpetus.

Seega saab judaismi vaadelda võrsena, mis kasvas välja vanast Iisraeli usundist. Nii Jeesus ise kui ka algristikogudus olid juutidena tugevalt seotud Iisraeli pärimusega, mistõttu vaadelda neid lahus tolleaegsest usuelust ja kultuurist on võimatu.

Nelipühasündmuse järel, pärast Jeesuse taevaminemist, sündis esimene kristlik kogudus. Algselt nähti kristlust ühe juudi rühmitusena paljude teiste hulgas (variserid, saduserid, seloodid, esseenid jt); aegamööda aga kasvas juudikristlaste eneseidentiteet, samuti pöördus ristiusku misjonitöö tulemusel üha enam paganarahvaste esindajaid.

Kristlus muutus omaette kogukonnaks, kes eristas end juudi usundist. Mitmed usukombed nagu ühine leivamurdmine, palvetamine, pühakirjaseletus ja laulmine aga juurdusid ning on kristluses kesksel kohal tänini.”