Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Viie diakoni võrra rikkamad

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

8. mail sooritasid konsistooriumi juures
diakoniameti eksami viis inimest.Kirikut on õnnistatud tublide inimestega, kel
siht silme ees ning motivatsioon kasutada saadud teadmisi ja kogemusi
kirikutöös Issanda teenimiseks.

Merle Prass-Siim (23):

2006. a lõpetas Usuteaduse Instituudis
bakalaureuseõppe. Praegu õpib UIs akadeemilise teoloogia magistrantuuris.
Magistritöö on kavas kirjutada armulauateoloogiast tulenevatest praktilistest
järeldustest. Praktikal oli Harju-Madise koguduses, aidates pidada
jumalateenistusi ja anda leeritunde.

Lähemas tulevikus arvab Merle end seotud
olevat Paldiski kogudusega ning ootab ordineerimist selle koguduse diakoniks.
Tema sõnul on Paldiski praegu küll kõige väiksem EELK kogudus, kuid sellele
vaatamata väärib sealne rahvas vaimulikku teenimist ning kindlasti tuleb tagada
korrapäraste jumalateenistuste jätkumine – et kirik oleks avatud. «Ma arvan, et
see on koguduse püsimajäämise üks olulisemaid eeldusi.»

Tõnis Kark (28):

Lõpetas 2005. aastal Tartu Ülikooli
usuteaduskonna ning astus samasse teaduskonda magistriõppesse. On Tartu Pauluse
koguduse liige.

Tõnis on pidanud mitmeid ameteid: töötanud
ajalehepoisina, näitlejana lasteteatris Trumm ja Salong-Teatris,
raadiodiktorina Eesti Raadios ning Elmaris, aidanud teenida Võnnu Jakobi
koguduses professor Kalle Kasemaa juhendamisel, on töötanud usuõpetuse- ja
pühapäevakooliõpetajana.

Praegu töötab kaplanina Tapa
väljaõppekeskuses, mentoriks on õpetaja Silvester Jürjo.  Tulevikus on Tõnisel plaan jätkata valitud
erialal.

Eha Kraft (43):

Abielus Alek Kraftiga, peres on kaks poega:
20aastane Martin ja 14aastane Jakob. 1992. aastal lõpetas Tallinna
Pedagoogilise Instituudi algõpetuse pedagoogika ja metoodika erialal, sellest
ajast on töötanud koolides õpetajana.

2006. aastal lõpetas UsuteaduseInstituudi
akadeemilise teoloogia eriala bakalaureuseõppe. Praegu õpib UIs akadeemilise
teoloogia magistrantuuri I kursusel. Kodukogudus on Tallinna Püha Vaimu
kogudus, kus Eha on tööl laste- ja noortetöö tegijana.

Johann Christian Põder (30):

2001. aastal lõpetas Tartu Ülikooli
usuteaduskonna. Praegu õpib Saksamaal Göttingeni ülikooli doktorantuuris
süstemaatilise usuteaduse erialal, täpsemalt teoloogilist ja filosoofilist
eetikat. Aastatel 1997–2007 on elanud Saksamaal, Ameerikas ja Taanis. Abielus
Christine Svinth-Værge Põderiga, poeg Carl Philip. Alates aprillist 2007 on
Johann Christian Tallinna vangla kaplani kohusetäitja.

Rando Lillepa (26):

2000. aastal astus Usuteaduse Instituuti
akadeemilise teoloogia erialale, mille tänavu lõpetada kavatseb.
Bakalaureusetöö teemaks on «Väikelapse hingehoid lasteaias». 2004. aastal õppis
kuus kuud Taanis diakooniakoolis.

Rando elab Pärnus, on abielus Aile
Puls-Lillepaga, tal on poeg Christian Marten (6) ja tütar Helin Elisabeth (2).

On Pärnu praostkonna jutlustaja ning teenib
Häädemeeste kogudust, ka Audru ja Pärnu Eliisabeti kogudust. Annab 2006. aasta
septembrist Audru keskkoolis religiooniõpetuse tunde.

Tulevikus näeb ta end olevat seotud laste-
ja noortetööga, samas soovib jätkata ka kirikuõpetajana. Ordineeriti 9. juunil
vikaardiakoniks.

EK