Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Ära maga maha võimalust olla osa Eesti kirikulaululoost

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Oleme Eestimaa kirikurahvana seismas ühe olulise konverentsi lävel, mis leiab aset 26.–27. oktoobril Tartu Pauluse kirikus.

Konverentsi tulemustel on tähtis roll Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku järgmise lauluraamatu valmimisel. Uuest lauluraamatust omakorda saab tulevatel kümnenditel kiriku oluline töövahend nii sise- kui välismisjonis, nii jumalateenistuslikus elus kui ametitalituste pidamises, rääkimata inimeste isiklikust palveelust.
Lauluraamatukonverents annab meile suuna, milliseks kujuneb 2025. aastal ilmuva uue lauluraamatu nägu ja tegu, ning selle kaudu ka aimu, millisena me soovime näha EELK vaimulikku käekäiku lähikümnenditel.
Kui mõtleme tagasi kahele viimatisele luterlikule lauluraamatule „Kiriku laulu- ja palveraamat“ (1991) ja „Uus lauluraamat“ (1899), siis praegu koostatav lauluraamat eristub eelnevatest selgelt koostamispõhimõtete poolest. Mitte kunagi varem ei ole püütud lauluraamatu loomisel kirikurahva ootusi nii ulatuslikult uurida ja arvesse võtta. Üheskoos tegemises on peidus midagi sügavat ja ristiusule nii omast – me kõik oleme osa ühest, elavast Kristuse ihust ja selle püha ihu liikmetena on meile antud kirjeldamatult suur õnnistus, aga ka oluline kohustus täita oma rolli selles.

Pisut lauluraamatukomisjoni tööst
Lisaks konverentsi ettevalmistamisele on lauluraamatukomisjon praegu tegelemas uue lauluraamatu kontseptsiooni koostamisega, mille alusel peaks aastal 2020 algama lauluraamatu käsikirja komplekteerimine. Kontseptsiooni näol on tegemist küllaltki mahuka dokumendiga, mis vaagib lauluraamatu koostamise erinevaid aspekte alates uue lauluraamatu ülesehitusest ja formaadist kuni autoriõiguse küsimusteni välja.
Kontseptsiooni koostamiseks on kogutud mahukas materjal, sh enam kui kahekümne erineva lauluraamatu analüüs. Käesoleva aasta lõpuks peaks kontseptsiooni esmane mustand valmis olema. Järgmisel, 2019. aastal toimub selle tutvustamine kirikurahva hulgas ja EELK esinduskogudes, mis eeldatavasti päädib kontseptsiooni kinnitamisega kirikukogus.
Lauluraamatukomisjon on püüdnud kahe internetipõhise sotsioloogilise küsimustiku abil selgitada vaimulike ja kirikumuusikute ehk kirikutöö spetsialistide ja koguduse lihtliikmete ootusi koostatavale lauluraamatule. Suur tänu kõikidele uuringus osalenutele!
Spetsialistide uuringu osalusprotsendiga võib üldjoontes rahule jääda – osales tervelt 1/3 meie kiriku vaimulikest ja kirikumuusikutest. Koguduseliikme küsitluses osalejate hulk, mis oli pisut vähem kui 200, jäi alla loodetu. Uuringute tulemusi tutvustatakse lauluraamatukonverentsil.

Konverentsile registreerimisest ja konverentsil toimuvast
Konverentsile 26.–27. oktoobril Tartus on veel võimalik registreeruda 8. oktoobrini aadressil http://www.eelk.ee/km_konverents/. Registreerimislehel on võimalik tutvuda kahepäevase konverentsi kavaga, mis annab pildi konverentsist kui laiapõhjalisest ja huvitavast ettevõtmisest.
26. oktoobri esimese päevapoole sisustab kirikumuusikute konverents, millel on keskseks kõneaineks kirikumuusika liidu 25. aastapäev. Alates päeva teisest poolest keskendutakse juba uue lauluraamatu koostamise küsimustele. Ettekandjate hulgas on Eesti õpetlastest tippspetsialistid Toomas Siitan, Anu Kõlar, Kristiina Ross ja Rein Veidemann.
Esimese päeva õhtul toimub põneva ettevõtmisena kirikulauluturg. Eri sektsioonides tutvustatakse praktilise tegevuse kaudu värskeid suundi eestikeelses kirikulaulus.
Tuuliki Jürjo näitab, kuidas saata koraali erinevatest instrumentidest koosnevate ansamblitega ja meloodiat huvitavamalt harmoniseerida. Anna Humal koos Tartu Pauluse koguduse lauljatega tutvustab uusi, pühakirja tekste parafraseerivaid ja seletavaid koraale. Kristel Neitsov-Mauer toob kuuljate ette valiku uusi kirikulaule Saksamaalt, Šotimaalt ja mujalt. Arno Humal õpetab, kuidas kasutada pühakirja tekste kirikulaulus. Sirje Kaasik esitleb omaloomingulisi kirikulaule. Esimese päeva lõpetab ühine päevalõpupalvus kiriku krüptis.
Teine konverentsipäev on jagatud neljaks temaatiliseks osaks: 1) teoloogia, 2) muusikateadus ja folkloristika, 3) lingvistika ning 4) sotsioloogia ja diskussioon. Ettekandjad on vastavalt Thomas-Andreas Põder, Joel Siim, Mart Jaanson (1); Tuuliki Jürjo, Pille Raitmaa, Kadri Hunt, Janika Oras, Marju Kõivupuu, Gustav Piir (2); Siret Rutiku, Eerik Jõks (3); Liina Kilemit, Kinga Marjatta Pap, Marko Tiitus (4).
Konverentsi lõpetab armulauaga jumalateenistus. Loomulikult on konverentsil rohkelt ruumi küsimuste esitamiseks ja diskussiooni pidamiseks. Koos sisukate ettekannetega ning mitmekülgse muusika- ja vaimuliku osadusega kujuneb sellest vaieldamatult üks Eesti kirikulaulu tähtsündmusi. Ära maga maha võimalust olla osa Eesti kirikulaululoost!
jõks_eerik _26.1.2012_f.TiiuHermat

 

 

 

 

Eerik Jõks,
EELK lauluraamatukomisjoni sekretär