Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Ärgem saagem eal nii suureks, et me väikseid ei näe

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Meisterdamisideede jagamine. Titta Hämäläinen
Möödunud laupäeval lõppes Lääne-Harju praostkonna ning EELK Laste- ja Noorsootöö Ühenduse koostöös korraldatud pühapäevakooliõpetajate koolitus.

Rõõmsal lõpetamisel, mille käigus vaadati ka Eesti Lastemisjoni nukuteatrietendust kadunud poja loost, jagati välja 24 tunnistust. Koolitus toimus viiel laupäeval jaanuarist märtsini Tallinna Püha Vaimu koguduse ruumides.
Rõhuasetus oli praktilisel tööl, 30 tunni jooksul räägiti pühapäevakooli olemusest ja eesmärgist, rühma juhtimisest, Piiblist ja Piibli aja elust, lugude jutustamisest, õpetamise metoodikast ja aastaplaani ülesehitamisest ning arutati, kuidas mõista ja lastele seletada selliseid mõisteid nagu ristimine, surm ja ülestõusmine.
Praktiliste näidete ja tegevuse läbi õpiti pühapäevakoolitunni läbiviimist, kuldsalmide õpetamist, kristlikke lastelaule, kirikuseiklust ning teemakohaseid meisterdamisi. Oli ka võimalus omavahel ideid jagada.
Koos jõuti järelduseni, et kõige tähtsam pühapäevakooliõpetaja omadus on armastus laste ja evangeeliumi vastu, kõike muud on võimalik juurde õppida. Koolitust aitasid läbi viia Tiia Niinemaa, Kätlin Barz, Merle Lend, Kristel Maltis ja Mare Palgi.
Korraldusmeeskonna liikmed Maria Repo, Lia Kaljuste ja Titta Hämäläinen rõõmustavad rohke osavõtu üle. Õhkkond koolituspäevadel oli väga innustunud, ühine osadus kinnitas ja julgustas kõiki. Tagasisides märkisid paljud, et said juurde uusi teadmisi ja praktilisi ideid ning julgust oma töösse.
Kõige enam mainiti aga seda, et koolitusel saadi tuttavaks paljude uute inimestega, kelle poole on nüüd võimalus pöörduda, kui on vaja abi küsida või tekib idee korraldada midagi koos. Koolitusest osavõtjad loodavad, et nendest saab Lääne-Harju praostkonna lastetöö tuumikrühm, kellega koos korraldada ka ühiseid ettevõtmisi ja arendada tööd edasi. Juba käivad suvise lastelaagri ettevalmistused.
Kui mõnes praostkonnas tekib huvi ja vajadus vastava koolituse järele, võib julgesti võtta ühendust EELK LNÜga.
Titta Hämäläinen