Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Diakonid preestrikoolitusel

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Pastoraalseminari uue õpperühmana on alustanud preestrikoolitust neli pikka aega diakoniametiga EELKs teeninud neli vaimulikku: Kätlin Liimets, Triin Simson, Erkki Juhandi ja Ahti Udam. 

„Mulle meeldib, et EELK on pärast II maailmasõda pidanud diakonite jõudmisel õpetaja ordinatsioonini oluliseks teatud paindlikkust,“ sõnab peapiiskop Urmas Viilma ja täpsustab: „See on tähendanud, et pärast aastatepikkust ustavat kirikutööd on kirikuvalitsus avanud teatud vaimulikele võimaluse viimasest takistusest üle astuda, kui nad vaid ise selleks ennast kokku võtavad.“ 

Keskmiselt iga viie kuni seitsme aasta tagant võtab peapiiskop ette vaimulike nimekirja ning sõelub sellest koostöös pastoraalseminari juhataja ja assistendiga ning konsistooriumi liikmetega välja kolm kuni viis diakonit. Reeglina ei ole need mehed või naised, kes on alles hiljuti oma õpinguid alustanud, vaid kes on kirikutööd ustavalt teinud juba 15–20 aastat.

Peapiiskopi sõnul tegi kirikuvalitsus varasematel kursustel saadud hea kogemuse põhjal juba eelmise aasta juunis otsuse kutsuda pastoraalseminari erikursusele neli diakonit. Ta väljendab tänu pastoraalseminari juhatajale assessor Marko Tiitusele ja assistent Liina Sanderile, kes erikursuse on ette valmistanud ja selle läbiviimise eest hea seisavad.

„Kuna tegemist on staažikate vaimulikega, kes on omandanud preestrina teenimiseks vajalikud oskused ja pädevused praktilise töö käigus, siis on kursus oluliselt lühem kui tavapärane pastoraalseminari preestrikursus. Sellel ei keskenduta niivõrd praktilise teoloogia valdkondadele, vaid pigem EELK tänasele olukorrale ja lähiminevikus toimunud muutustele kirikuõiguses, liturgias, koguduse juhtimises jm. Samuti käsitleme vaimuliku eneserefleksiooniga seonduvaid teemasid,“ selgitab Eesti Kirikule Marko Tiitus.

Küsimusele, mille alusel komplekteeriti kõneks olev õpperühm, nimetab Tiitus, et kursus on algatatud konsistooriumi otsusega, et valmistada ette preestriordinatsiooniks pikka aega diakonina teeninud vaimulikke. Ta lisab: „Nende diakonite kutsumisel erikursusele pidas kirikuvalitsus silmas nende tööstaaži, isiklikku motivatsiooni ja vaimulike ülemuste soovitust.“

Neljast kursuslasest kaks, Triin Simson ja Kätlin Liimets, on pastoraalseminari juba varem läbi teinud, kuid eri põhjustel jäi preestriordinatsioon ootele. 

Triin Simson (fotol) on Hiiumaa kogudusi diakonina teeninud alates 2004. aastast ja selle ameti kõrvalt pidanud ka muid ameteid. Ta on täitnud Kärdla kirikus kirikuteenija ülesandeid ja korraldanud tööharjutusi töötutele, on hingehoidja ja perenõustaja (1998–2004 töötas UI rektori assistendina ja õppesekretärina). Triin tunnistab, et diakoni amet on talle väga meeldinud, aga mõte teenida kogudust õpetajana on teda saatnud alates Tartu Ülikooli usuteaduskonna 1997. aastal lõpetamisest. „Aeg tundus küps eelmisel kevadel, mil uurisin peapiiskopilt vastavaid võimalusi,“ räägib Simson, kelle enda soov on teenida Käina kogudust ka pärast preestriordinatsiooni. 

„Vaimuliku kutsumusega on mul midagi sarnast, nagu oli mehel Kreutzwaldi muinasjutus, kes nägi kuuvalgel hõbevihtadega vihtlevaid neitsisid ja pärast seda ei suutnud teda enam miski muu tõeliselt köita,“ vastab Kätlin Liimets (fotol) küsimusele, mis motiveeris liituma kursusega, lisades, et motiveeris ka peapiiskopi isiklik kutse. „Loodan panustada kiriku vaimulikku teenimisse pingeväljas, et mida kirik vajab ja mis on pereelu silmas pidades võimalik,“ täpsustab ta. 

Liimets on teeninud 2003–2007 Rõuge kogudust. 2011. aastast on ta Võru praostkonna vikaardiakon, ent kuna elab Tartus, teenib vajadusel kogudusi Lõuna-Eestis laiemalt. Kätlin Liimets on ajalehe Eesti Kirik toimetaja, samuti annab ta Tartu Miina Härma gümnaasiumis usundiõpetuse tunde. 

„Kui mulle tehti vastav ettepanek, siis mõtlesin põhjalikult ja otsustasin osaleda,“ tunnistab Erkki Juhandi (fotol) ja lisab: „Üheks põhjuseks on muudatused kirikuseadustikus, mis puudutavad diakoni ametit, ja soov jätkata vaimulikku teenimist.“  

„Olen teeninud EELKs vaimulikuna pea veerand sajandit. Rajanud uue koguduse (Viimsi Püha Jaakobi kogudus – toim.) ja teeninud seda ligi neliteist aastat. Praegu teenin vikaardiakonina, asendades teisi vaimulikke. Tegutsen kahe koguduse kirikugalerii galeristi ja näituste kuraatorina,“ tutvustab Juhandi ennast ja nimetab, et võimalusel jätkaks ta pärast preestriordinatsiooni Tallinnas vikaarvaimulikuna.

Alates 2014. aastast Loksa koguduse diakonina teeniv Ahti Udam (fotol) selgitab: „Sisuliselt olen Loksal alates 2008. aastast igal pühapäeval jumalateenistust pidamas käinud, kuigi 2009. aastal sain Rakvere Kolmainu koguduse diakoniks ja vaid veerand kohaga määrati mind Loksa diakoniks. Vajadusel olen teeninud ka Leesil, Kuusalus ja Harju-Jaanis. 2010. aastast olen Ida-Harju vikaardiakon ja 2014. aastast Loksa koguduse diakon.“ Tema sooviks on jätkata Loksa vaimulikku teenimist ka preestriordinatsioonini jõudes.

Liina Raudvassar