Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Diasporaatööst Peterburis ja Petseris

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

EELK välissuhete komisjoni 19. novembri töökoosolekul oli pikk ja sisutihe arutelu, päevakorras oli 16 teemat, osa kiireloomulisemad, osa põhimõttelisemad.

Üheks sisuliseks küsimuseks oli diasporaatöö Peterburis ja Petseris, millega seoses rahamured vajavad korraldamist. Rahvuskaaslaste toetuse programmi on rahastanud seni kultuuriministeerium ja haridusministeerium, kuid see sai alguse veel rahvastikuministri ametisoleku ajal. Programmi rahastamisega on tekkinud segadusi ning nüüd on öeldud, et Peterburi koguduse teenimiseks programmist enam toetusraha ei pruugi saada.
EELK Misjonikeskuse juhataja Leevi Reinaru ütles Eesti Kirikule, et 24. novembril koostati Peterburis programmi nõukogule pöördumine palvega ikkagi jätkata senist praktikat.
Kõne all oli ka Peterburi kiriku koostöö misjonikeskusega. Misjonärid Hannu ja Liliann Keskinen alustavad seal tööd, Ingeri piiskop Aarre Kuukauppi, kelle abiliseks minnakse, õnnistas pühapäeval, 24. novembril Hannu Keskise Jaani koguduse diakoniks. «Üldiselt on Peterburis asjad hästi läinud, tuleb tunnustada Eesti Kontserdi pingutusi,» ütles välissuhete komisjoni esimees Tiit Salumäe.
«Mitmeotstarbeline hoone kasutamine – kontserttegevus ja jumalateenistused – toob lisapingeid. Peterburis on suudetud need hästi lahendada ning Peterburi Jaani on tõesti seal Eesti kultuuri keskuseks, on lootus ja vaade tulevikku. Kes aga finantseerib sealset teenimist, sõite edasi-tagasi, pole praegu selge, EELK-l üksi see võimalik pole.»
Keerulisem on olukord Petseriga. Piiskop Kuukauppi esitas taotluse, et Petseri Peetri kogudus võiks minna Ingeri piiskopkonna koosseisu. Välissuhete komisjoni seisukoht oli: toetada koostööd Ingeri kirikuga Petseris, kuid juriidilisi otsuseid, mis pole nii kiireloomulised, tuleb põhjalikumalt vaagida. Koosolek otsustas paluda, et piiskop kohtuks Petseri koguduse täiskoguga, kus selgitataks välja koguduse enda seisukohad, soovid ja arvamused. Petseri kogudust puudutav otsus on kirikukogu pädevuses.
Praegu on Petseri kogudus Võru praostkonna koosseisus. Ka edasi-tagasi sõidu ja teenimisega seotud kulutusi ei suuda EELK ainult oma ressurssidest katta.
Juune Holvandus