Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Gustav-Adolf-Werki toetus peab aitama kogudust üles ehitada

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

GAW on ligi 15 aastat toetanud Eesti koguduste projekte. Palju ettevõtlikke kogudusi on teinud taotlusi raha saamiseks, projektid vaadatakse läbi kirikuvalitsuses ja konsistooriumi istungil otsustatakse, millised neist rahastamiseks esitada.

GAW on kehtestanud nõudmised, millega arvestada projektide valikul. Peanõudeks on projekti iseloom: peab aitama kogudust üles ehitada. Tänavune taotlus rahastamiseks 2007. aastal pidi sisaldama üksikasjalikku ülevaadet projektist ja kogudusest nii pildis kui ka sõnas, samuti projekti lõpetamise tähtaega. 

Kolme pastoraadi hüvanguks

Tuli esitada selge finantseerimisplaan, kusjuures soovitav oli 1/3 omavahendeid, 1/3 sõpruskoguduste või teiste organisatsioonide abi ning 1/3 oli GAWi abi. Tuli esitada garantiikirjad, et ka teistelt annetajatelt tõesti raha laekub.

Praeguseks pole veel selgunud, kas kolm 2007. aastaks esitatud taotlust – Risti koguduse renoveerimine (5750 eurot), Reigi pastoraadi renoveerimine (7270 eurot) ja Võnnu koguduse pastoraat-kogudusemaja renoveerimine (6480 eurot) – ka heakskiidu on saanud. Lõpliku otsuse teeb GAW.

«Kogudused esitasid 7 taotlust. Peale Risti, Reigi ja Võnnu ka Ridala, Häädemeeste, Hageri ja Lääne-Nigula kogudus,» selgitab konsistooriumi kantsleri assistent Anne-Mari Mölderkivi. «Valikul arvestati GAW nõudmisi ja vajadust, millist projekti esmajärjekorras töösse võtta.» 

Eraldatav raha on eurodes ja see on olnud aastate jooksul suhteliselt ühesugune, keskmiselt 300 000 krooni. Toetus 2007. aastaks on 19 500 eurot (304 200 krooni). 

Raha kasutamine kontrollitud

Raha liigub aeglaselt. Selle aasta märtsis saadi kätte 2005. aasta projektiraha: Antsla kogudusemaja renoveerimiseks 7600 eurot ja Jämaja kristliku kultuuri- ja kogudusekeskuse katuse ehitamiseks 7400 eurot. 2006. aasta projektiraha Mölderkivi sõnul laekunud veel ei ole. GAW otsustas toetada 2006. aastal Nissi, Järva-Jaani ja Elva kogudust.

Raha kasutamist kontrollib GAW. «Käib ka kohal rahade kasutamist ja ehitatavat objekti kontrollimas,» täheldab Mölderkivi. Samuti kontrollib asjade käiku kohapeal meie kirikuvalitsus. Lisaks on igal aastal vaja esitada GAWile aruanded raha kasutamise kohta. 

Sel aastal oli ka juubeliprojekt seoses organisatsiooni eeloleva 175. aastapäevaga. «Juubeli puhul otsustati partneritele koguda 1,75 miljonit eurot. Sellest rahast oli mõeldud sünnipäevaüllatuseks, st juubeliprojektideks 250 000 eurot,» selgitab Anne-Mari Mölderkivi.

Seotud laste ja noortega

Juubeliprojektidel olid tema sõnul oma kriteeriumid: eeskätt seos laste ja noortega, pidi sisaldama programme (nt sotsiaalabi, haridus jne) ning üksnes hädavajalikke ehitustöid; edendama evangeelseid vähemusi, ületama kiriku piire, avaldama ühiskonnale positiivset ja kestvat mõju. Nagu tavapäraselt, tuli tõestada, et 2/3 finantseeritakse ise, vaid kolmandik tuleb GAWilt. Toetus ühele projektile võis olla kuni 50 000 eurot. Seejuures eelistati projekte, mida kavatsevad teostada mitu partnerkirikut koos.  

Kirikuvalitsus esitas kolm projekti: vaimulike ja koguduste töötegijate täienduskoolitus (esitajaks Usuteaduse Instituut), uued laulikud lastele ja noortele (Laste- ja Noorsootöö Ühendus) ning Tartu Pauluse kiriku projekt (Tartu Pauluse kogudus). GAW ei ole oma otsusest teada andnud.

«Enamik kirikuvalitsuse esitatud projektidest on GAWilt heakskiidu saanud,» ütleb Mölderkivi lootuses, et ka seni vastuseta projektid heakskiidu leiavad. 

Lea Jürgenstein