Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Hõimurahvaste Aeg

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

2005. aastal sai alguse Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna, EELK Misjonikeskuse, Eesti Piibliseltsi ja misjoniorganisatsiooni Ljus i Öster koostööprojekt „Hõimurahvaste aeg“, mille eesmärk on olnud misjonitöö tutvustamine ja sellele toetuse kogumine. 

Koostööprojektist on saanud koostöö. Ühisel misjonipõllul said kokku erinevad organisatsioonid. Ühelt poolt oli vajadus toetada ja arendada hõimurahvaste jaoks tehtavat tööd. Aga teisalt oli ka oluline kasvatada eesti kristlasi misjonitöö toetajateks.

Sellele eelnesid 90ndatel avanenud võimalused, kui 1991 taastati Eesti Piibliselts. Oluline partner oli Soome Piibliselts, kel oli soov toetada soome-ugri rahvastele piiblitõlkimist ja misjonitööd.  Järgnevatel aastatel organiseerisid piibliselts ja Ljus i Öster soome-ugri misjonikonverentse veel Ungaris, Soomes, Rootsis, aga ka Udmurtias ja Komis. 

Püüdsime küll suuremaid rahvahulki kaasa haarata soomeugrilaste abistamiseks, ent 90ndate keskel ei olnud meie kogudustel jõudu kaasa tulla. Saime uue võimaluse. Aastal 2006 ilmus ajakirja Hõimurahvaste Aeg esimene number.

Need 15 aastat on olnud täis väljakutseid, lootust ja pettumust, usku ja armastust. Mitmed, kellega alustasime ühist teekonda, on leidnud uued väljakutsed. Muutunud on ka maailm ja võimalused. 

Hõimurahvaste Aeg alustas infolehena ja on kasvanud ajakirjaks. Ilmus juba 25. number! Selle lehekülgedel on aastate jooksul olnud suur hulk tunnistusi eri rahvaste esindajatelt, kes on öelnud, kui oluline on emakeelne Jumala sõna ja kogudus, emakeelne haridus. Mitmed on sedastanud, et oma kõige sügavamaid mõtteid ja tundeid soovivad nad väljendada emakeeles. Oleme nende aastate jooksul olnud kaasas ja jaganud sellest, kuidas pühakirja tõlgitakse hõimurahvaste keeltesse, milline on tähendus emakeelsel Jumala sõnal.

Oleme teada saanud palju oma hõimurahvastest ja õppinud üksteise elust. Kasutan võimalust tänada kõiki, kes on olnud sellel teekonnal kaasas ja toetanud ühistööd.

Käesoleval aastal on olnud üks tähtsamaid sündmusi hõimurahvaste maailmas Tartus toimunud VIII soome-ugri rahvaste maailmakongress. Selle raames peeti oikumeeniline palvus Tartu Jaani kirikus. Ka see on tunnustus meie pikaaegsele ühistööle. Tartu Jaani kiriku iidsete võlvida all kõlas eesti vaimulik rahvalaul ja soomeugrilased lugesid oma emakeeles evangeeliumi! See oli tõeline püha palvus!

2009 toimus hõimurahvaste nädala raames esmakordselt hõimurahvaste palvepäev. Korraldajateks olid EPS, EEA ja EKN. Tallinna Jaani kirikus toimus hõimurahvaste palvepäeva raames esmakordselt oikumeeniline  palvus. Nüüdseks on juba traditsioon, et oktoobrikuu kolmandal pühapäeval tähistatakse Eestimaa kogudustes hõimurahvaste palvepäeva. Toimub ka oikumeeniline palvus, millest võtavad osa EKN liikmeskirikute esindajad koos piibliseltsi, Eesti Evangeelse Alliansi ning misjonikeskusega.

Lõpetan kahe tsitaadiga, mida olen kirjutanud ajakirja esilugudes. Usun, et need on olulised mõtted ka tuleviku jaoks.

„Ma usun, et meie hõimurahvaste koostööl on tulevikku ja me peame seda jätkama nii kaua, kui on aega. Kui alustasime projektina, siis tänaseks on selge, et see ühine töötamine ongi meie elustiil. Ja ma tahaks loota, et see on jätkuvalt nii EEA, EPSi kui ka EELK Misjonikeskuse elustiil järgnevaks sajandiks.“ (2019)

„Ajakiri Hõimurahvaste Aeg on samuti olnud pikka aega kanaliks, kust on võimalik saada teavet piibli- ja misjonitööst. Eriline tänu teile kõigile, kes olete meiega kaasas olnud, aidanud ja toetanud, et ka see kanal oleks avatud ja soovijatele kättesaadav. Selleks, et ajakiri saaks edaspidigi jagada uudiseid misjonipõldudelt, vajame jätkuvalt teie kõigi toetust ja abi.“ (2020)

Jaan Bärenson

Pildigalerii:

Hõimuliikumise oikumeenilisel palvusel osalesid 19. oktoobril 2014 Tallinna Jaani kirikus erinevate konfessioonide vaimulikud ja koguduseliikmed. Arhiiv