Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Issanda teenistuses 

/ Autor: / Rubriik: Päevateema ja palve / Number:  /

Mõiste „kodanik“ on meile ehk selgem kui mõiste „kodakondne“. Demokraatlikus ühiskonnas on kodanikel valimisõigus. Rahvas on Eesti Vabariigis kõrgeim võim, kes valib endale valitsejad. Kas nii on ka Jumala riigis?
Eesti õigekeelsussõnaraamatu järgi on kodakondne pere liige (k.a teenija, sulane vm palgaline). Tasub meeles pidada, et Jumala kodakondsetena oleme meie tema teenistuses, mitte vastupidi. Üksnes tema päralt on sõna ja meelevald kutsuda ja lähetada.
Kunagi tahusid kaks kiviraidurit ehitusplatsil kivimurrust toodud rahnudest täpses mõõdus ehituskive. Mõlemale esitati sama küsimus: „Mida sa teed?“ Esimene vastas: „Teenin leiba.“ Teine vastas: „Ehitan katedraali.“
Jumala kodakondsetena on meidki kutsutud ja lähetatud. Tööd Issanda viinamäel on rohkem, kui teha suudame. Kas oskame aga igas käsil olevas töölõigus näha suurt jumalikku tervikut?
„Jeesus läks üles mägedesse ja kutsus enese juurde, keda ta ise tahtis, ja need tulid tema juurde“ (Mk 3:13).
Neist valitud apostlitest sai alguse püha ristikogudus. Kas meil jätkub õnnist julgust uskuda, et hoolimata koguduste väiksusest, vahendite nappusest ja kirikust võõrdunud põlvkondadest oleme ometi elavatest kividest Jumala templi rajajad?
Kas meil jätkub alandlikkust tunnistada, et meie oleme vaid teenijad ja sulased ajastul, mis valmistab ette uut, tulevaste põlvede kogudust?
Mart Salumäe