Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Jumala abiga lootusrikkalt edasi

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Jumalateenistus Urvaste kirikus on lõppenud: Üllar Salumets (vasakult), Andres Mäevere, Andres Põder ja Urmas Nagel. Fotod: Sirje Semm

Võru praostkonna sinodikoosolekut peeti Urvaste pastoraadis. Päev algas jumalateenistusega Urvaste Püha Urbanuse kirikus.

Saadikute hulgas oli vanu tegijaid, aga ka päris uusi, esmakordselt valituid. Üks neist, Rõuge koguduse liige ja kirikuvanem Rannar Susi valiti hiljem ka kirikukogu saadikuks. Võru praostkonda kuuluvat piiritagust Petseri kogudust esindasid kaks meest: üks siitpoolt piiri ja teine Venemaalt. Esimene neist, Heino Kostabi tõlkis kõik sinodil kõneldu kogudusekaaslasele vene keelde.
Kaks aastat praostkonna elu juhtinud praost Urmas Nagel (Räpina koguduse õpetaja) oli aruannet esitades positiivne, töötegijaid kiitev ja tunnustav. Sinodil valitses rahulik, sõbralik ja heatahtlik meeleolu. Oli 16. aprill ja pastoraadi ees kõrgus lumehang poole aknani.

Põhitööle pühendudes
Arvudest kõneldes rõõmustas praost armulaualiste arvu kasvu üle; Põlva kogudus (õpetaja Toomas Nigola) suurenes 2007. aastaga võrreldes  70 liikme võrra. Mitmes koguduses on tulnud juurde nädalasiseseid palvusi (Kanepi, Põlva, Räpina). Võrumaa kogudused on suurearvulised ja isegi kolm tagumist ei tundu väikesed.
Ka huvitavast tegevusest pole kohtadel puudust, aga teada anda sellest ei taheta. Niiviisi infotööle etteheiteid tehes tunnustas Urmas Nagel kalendritegijaid Toivo Holloga (Vastseliina koguduse õpetaja) eesotsas, kes andsid välja praostkonna oma 2009. a piltidega seinakalendri ja tahavad seda tegevust ka jätkata. Koos peeti lastepäeva, korraldati leerilaager ja peeti vaimulik laulupäev. Ei armastata sõita õppepäevadele Tallinna, sest sõit on kallis ja tööd kohapeal niigi palju.
Lastetööst andis ülevaate Ivi Mölder ja muusikatööst saatis sinodile aruande Kristiina Nagel.
Praostkonna kõik vaimulikud saavad pühenduda vaid koguduse teenimisele, oma põhitööle, ega pea elatusvahendeid hankima muud tööd tehes. «Meie vaimulikud tahavad olla koos oma inimestega ja leiavad nende jaoks aega,» sõnas praost. Kõige rohkem tegi praostile muret õpetaja puudumine Rõuge koguduses, mida ta ise pidi kaheksa kuud teenima. Nüüdseks on sealgi olukord lahenenud, kogudust teenib õpetaja Mait Mölder.
«Mida kogudused võiksid ühiskonnale praegusel ajal pakkuda?» küsis praost ja kutsus üles inimesi rohkem panustama vabatahtlikule tööle ning näiteks riiete ja teiste kasutatud esemete annetusmüügi korraldamisele.

Julge küsida
Jumalateenistuslik elu kulgeb kogudustes vastavalt sellele, kas eelistatakse uut või vana liturgiat. «Siin on meil kirju pilt,» nentis praost ja ütles, et pole kedagi käskinud, kuigi ise eelistab liturgias kasutada uut kirikukäsiraamatut. Palveelu tähtsaks pidav Urmas Nagel ütles, et «kiriku nähtavust ei pea suurendama asendustegevustega», küll aga peab ta oluliseks kogudustes uute töövormide otsimist. «Me oleme liialt ratsionaalsed, korraldame õppepäevi ja seminare, aga kirik vajab ka teist poolt – palveelu rikastamist, uusi vaimseid impulsse, meditatsiooni ja retriiti,» ütles Nagel. Sama meelt oli hilisema ettekande ajal ka peapiiskop Andres Põder.
Praostkonna kogudused on potentsiaalilt ja võimalustelt eriilmelised: on väga väikesed kogudused (Petseri, Roosa, Mehikoorma), aga on ka miljonärkogudus Põlva, nagu praost naljaga pooleks ütles, viidates koguduse renditud majadele ja neist tulevale tulule. Majanduslik toimetulek sõltub suuresti sissetulekutest, aga ka tänapäeva võluvitsast – projektist. Kui oskad mingiks tegevuseks või otstarbeks projekti kirjutada ja tead, kust raha taotleda, siis seda ka saad. Näiteks tõi praost oma koguduse, kust läks teele üheksa projekti, millest enamikku rahastati. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse abil on korrastatud kiriku park ja vana pastoraadi ümbruses maha võetud vanu puid.
Praostkonnakassa maks on 6 krooni liikmesannetaja kohta ja see on vist madalaim EELKs. Maksust on vabastatud Petseri, Roosa ja Mehikoorma kogudus.
«See on suur asi, et me oleme hakkama saanud ja tunnustame üksteist sellistena, nagu me oleme. Hakkamasaamine on usu küsimus. Ei ole võimalik, et Jumal meid maha jätab,» lõpetas praost julgustavalt.
Peapiiskop Andres Põder ütles kokkuvõtvalt: jääb kõlama üldine positiivne hinnang olukorrale; domineeris lootusrikas vaim. Koguduse elus vajatakse uusi vaimulikke impulsse, inimestena usulisi elamusi, palvekogemusi – andis peapiiskop toetust praosti poolt tõstatatud mõttele vaimulikust kasvamisest.

Praostkonnast koguduseti
Kanepis peetakse armulauaga jumalateenistust igal pühapäeval. Õpetaja Margit Lail tunneb rõõmu koguduse lauljatest, vanas köstrimajas avatavast muuseumitoast.
Mehikoorma õpetajal on meeleparandusaeg, kogudust teenib praost. Kogudus on harjunud palju ise tegema.
Räpina kogudus sai valmis arengukava. Vaadatakse lootusrikkalt tulevikku.
Pindis tuntakse heameelt kahest kirikuvanemast, kes on abistanud jumalateenistuse pidamisel. Õpetaja Mait Mölder käis advendiajal koos vallavanemaga head sõnumit viimas valla asutustes. Kogudust asub hooldama õpetaja Argo Olesk.
Põlva on õpetajakeskselt juhtimisstiililt astunud samme demokraatia teele, rohkem on kaasatud nõukogu liikmeid jumalateenistuse ettevalmistamisel; remonditakse ja ehitatakse; halvas seisus kirik vajab siseremonti.
Roosa kogudust hooldav õpetaja Mait Mölder kinnitas, et olnud on nii leeriõnnistamist kui ka ristimisi, teenimisel aitab jutlustaja Malle Kruusma. Liikmetel on mure koguduse tuleviku pärast. Praost peab võimalikuks Roosa muutumist Rõuge abikoguduseks, nagu see omal ajal olnud.
Rõuge kogudust nimetas praost pühadekoguduseks. Tervistavalt on mõjunud oma õpetaja puudumine – kogudus on muutunud iseteadvamaks. Vald teeb meelsasti kirikuga koostööd.
Urvaste kirikule lisaks toimuvad teenistused Heimtali ning Kraavi kirikus ja Antsla palvemajas, ütles abipraost õpetaja Üllar Salumets. Suurt tööd on siin tehtud kalmistu kaardi digiteerimise ning hauaplatside arvestuse ja maksu kogumisega. 1994. a kogudusele tagastatud kalmistu tulud-kulud jõudsid 2008. a tasakaalu. Koos vallaga peetakse 25. mail urbanipäeva.
Vastseliina õpetaja sõnul on tema kõige suure mure seotud päästeametiga, kes käib kogudust trahvimas puuduliku tuletõrjesüsteemi pärast. Tänulik on ta abilistele, sest üksi ei tee midagi ära. Toivo Hollo annab pühapäevakoolitunde Orava lasteaias ja koolis.
Võru kirikus paigaldati linna rahalisel toel kütteseadmed. Õpetaja Andres Mäevere ütleb, et kuigi kõnnitakse majandusliku toimetuleku piiri peal, minnakse Jumala abiga edasi. Hooldajana Petseri kogudusest kõneldes ütles Mäevere, et seal on uus juhatuse esimees ja koguduse kestmise võti on venekeelse töö käimapanemisel. Praosti meelest võiks kõneks tulla Petseri muutumine EELK diasporaakoguduseks, aga seni on kõige üle määramatus.
Kirikukogu saadikuiks valiti Üllar Salumets, Mait Mölder ja Rannar Susi, asendusliikmeiks Eevi Tisler ja Argo Olesk.
Võrumaal oldi varmad üksteist ja häid abilisi tänama ning vaadati lootusrikkalt tulevikku, sest tulevik on Jumala käes ja küll Tema lahendab kõik asjad hästi.

Sirje Semm

Liikmesannetajate arv Võru praostkonna kogudustes 2008. a
Vastseliina – 897
Räpina – 721
Urvaste – 600
Rõuge – 523
Põlva – 487
Pindi – 334
Kanepi – 301
Võru – 275
Mehikoorma – 68
Roosa – 58
Petseri – 27

Rannar Susi – esmakordselt sinodisaadikuks valitud.

Urvaste kiriku pastoraadi esine.