Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Kiriku teenistusse asus kolm uut kirikuõpetajat

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /


Ülo Liivamägi (esimene rida, paremalt), Jane Vain ja Volli Nugis pühitseti luterliku kiriku sünnipäeval preestriametisse.   Ordinatsiooniteenistusel teenisid Arho Tuhkru (teine rida, paremalt), Katrin-Helena Melder, piiskop Joel Luhamets, Jüri Vallsalu ja Joel Siim. Ingrid Mäsak

Otsekui sünnipäevakingituseks oma kirikule ordineeriti usupuhastuspühal, 31. oktoobril Tallinna piiskoplikus toomkirikus preestriks Jane Vain ja Ülo Liivamägi ning Volli Nugis.

Ordineeris piiskop Joel Luhamets koos assistentide assessor praost Katrin-Helena Melderi ja praost Jüri Vallsaluga. Kaasa teenisid kohalik õpetaja Arho Tuhkru ja abiõpetaja Joel Siim ning muusikaga organist Kadri Ploompuu.

„Reformatsiooni aastapäev on usupuhastuspüha, usu puhastamise püha,“ ütles ordineerimismissa jutlusel preestrikandidaat Volli Nugis. Omaaegset Martin Lutheri dispuuti indulgentside müügi üle kõrvutas ta oma jutluse aluseks oleva Piibli kirjakohaga, mille keskmes on Jeesuse ja temaga kohtunud juutide konflikt. End Aabrahami väärikateks järeltulijateks arvanud juudid ei tundnud Jumala poega ära, sest nad olid end orjastanud seaduse järgimisega – selle kõrval ei olnud nende südames enam ruumi usule, armule ega tänulikkusele.

Kuulata Jeesuse koputust

Volli Nugise sõnul on tänapäevalgi põhjust küsida, kas on ehk meiegi maailm täidetud kirikuhoone remondi, lehtede riisumise, ärikohtumise ja superstaari saatega? Kas selle kõige kõrval on üldse mahti, et kuulata Jeesuse koputust uksele ja temaga sõbrana kohtuda, koos tema tõotust mööda õhtust süüa? Kas Jeesuse armu vägi mahub meisse? Kas me suudame tunda rõõmu kirikust, olla tänulikud? „Usupuhastus seisneb meie suhte alalises uuendamises Jumalaga läbi Jeesuse Kristuse,“ lausus preestrikandidaat Volli Nugis.

Piiskop Joel Luhamets loetles vaimulike ordineerimise eel preestri ülesandeid: „Jutlustada Jumala sõna, pühitseda sakramente, õpetada ja teha hingehoiutööd – olla sel moel karjaseks Jumala karjale.“ Piiskop lisas: „Preester peab oma ametis elama nagu Kristuse sulane, panema tähele inimeste vajadusi ja olema oma meeltega pööratud Jumala poole. Ustavuse ja tarkusega peab ta andma Jumala rahvale seda, mida nad vajavad usus puhastumiseks ja küpsemiseks, nii et Jumala arm saaks maailmas nähtavaks.“

Piiskop Luhamets kinnitas kogudusele, et preestrikandidaadid on eeskujuliku eluviisi ja vajaliku väljaõppega ning saanud teenimiseks Jumala kutse. Preestritõotuse järel pühitses ta koos assistentide praost Katrin-Helena Melderi ja Jüri Vallsaluga Jane Vainu, Ülo Liivamäe ja Volli Nugise preestri ametisse.

Kogudused ootavad

Jane Vain on saanud teoloogilise hariduse Eesti Metodisti Kiriku Teoloogilises Seminaris (cum laude), end täiendanud teoloogia alal Saksamaal Heidelbergi ülikoolisja EELK Usuteaduse Instituudis, kus õppis hingehoiutööd ja sai magistrikraadi usuteaduse erialal. Vain on töötanud sotsiaalvaldkonnas, nii riigiteenistujana kui vabaühendustes. Praeguseni on ta töötanud hingehoidjana Pärnu haiglas ja diakonina EELK Pärnu-Jakobi koguduses.

Jane Vain on Eesti jaakobitee palverännakute üks eestvedajaid. Ordineerimise järel asus Jane Vain teenima Järva praostkonna vikaarõpetajana.  

Ülo Liivamägi on omandanud insenerihariduse Tallinna polütehnilises instituudis ja end täiendanud EELK Usuteaduse Instituudis kristliku kultuuriloo ning Tallinna ülikoolis andragoogika alal. Liivamägi on olnud õppejõud Tallinna tehnikaülikoolis ja korraldanud kursuseid EELK Usuteaduse Instituudis, hiljem oma koolitusfirmas. Diakonina on ta EELK Jüri koguduse juures kaasa teeninud alates 2014. aastast. Ordineerimise järel asus Ülo Liivamägi teenima Jüri koguduse abiõpetajana.

Volli Nugis on aastaid tegutsenud eestvedajana vabakoguduses ning hiljem teoloogilise hariduse usuteaduse erialal bakalaureuse- ja magistriõppes omandanud EELK Usuteaduse Instituudis. Õpingute raames tegi ta vaimuliku praktika Toompea Kaarli koguduses. Ordineerimise järel asus Volli Nugis teenima Keila koguduse abiõpetajana.

Regina Hansen,

konsistooriumi avalike suhete spetsialist