Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Kirikumuusikuid, vaimulikke ja huvilisi oodatakse täienduskursusele

/ Autor: / Rubriik: Teated / Number:  /

Usuteaduse instituudi kirikumuusika osakonna täienduskursus „Alguses oli sõna…“ toimub 7. mail kell 9.30–17 instituudis (Pühavaimu 6, Tallinn).
Koolitusel tutvustatakse võimalusi, kuidas pühakirjatekste muusika keelde tõlkida, et neid jumalateenistuslikus elus kasutada. Koolituse käigus on osalejatel võimalik õppida proosatekstilise kirikulaulu komponeerimist ja selle laulmist. Päev lõpeb palvusega.
Koolitust viib läbi muusikateadlane, laulja, helilooja ja dirigent Eerik Jõks, kelle uurimishuviks teadlasena on keskaegne ühehäälne ladinakeelne kirikulaul, eriti aga emakeelse liturgilise laulu arenguvõimalused.
Koolitustasu 20 eurot sisaldab lisaks kohvipause. Registreerimine 5. maini aadressil ui.kirikumuusika@eelk.ee.
Info: Kristel Aer, tel 502 0950 või Kersti Petermann, tel 514 6341 või tel 611 7408.
Päevakava
9.30–10.15 Sissejuhatus: kirikulaulu verstapostid muusikaloos; kirikulaulu liigitus.
10.15–11.00 Proosatekstilise kirikulaulu stiilid.
11.15–12.00 Ettevalmistus praktiliseks harjutuseks.
14.15–15.00 Proosatekstilise kirikulaulu õpetamine ja selle kasutamise võimalused jumalateenistuslikus elus.
15.00–15.45 Praktiliste harjutuste tulemustega tutvumine ja valmistumine palvuseks.
16.00–16.30 Palvus, mis sisustatakse koolituse käigus valminud muusikaga.
16.30–17.00 Muljete vahetamine ja arutelu.
Kirikulaulu saab teksti iseloomu järgi liigitada kahte kategooriasse: (1) stroofilise värsstekstiga kirikulaul, nt koraal ja (2) proosatekstiga kirikulaul, nt lauldud pühakirjatekstid, erinevad litaaniapalved, collecta-palved. Koolituse eesmärgiks on tutvuda võimalustega, kuidas pühakirja proosatekste muusika keelde tõlkida, et neid koguduse jumalateenistuslikus elus ja isiklikus vagaduselus kasutada. See on vajalik, et ristikiriku tüvitekst – Jumala Sõna, mis on läbivalt proosatekstiline, leiaks võimalikult mitmekülgset rolli ristirahva elus. Koolituse käigus on osalejatel muu hulgas võimalik õppida proosatekstilise kirikulaulu komponeerimist ja selle laulmist. Tulemused pannakse proovile ühisel palvusel koolituspäeva lõpus. Parimad palad lisatakse Eesti Laulupsaltrisse.