Konsistooriumi otsused

/ Autor: / Rubriik: Teated / Number:  /

Õp Jaanus Noormägi vabastati alates 1. juunist Harju-Madise koguduse teenimisest ja määrati õpetajaks Jaan Tammsalu alates samast kuupäevast. Türi koguduse hooldajaõpetaja ülesannetest vabastati 1. juunist praost Katrin-Helena Melder ja koguduse õpetajaks määrati Jaanus Noormägi.

Õp Jaan Tammsalu. Foto: Eesti Kiriku arhiiv

Käru koguduse hooldajaõpetaja kohustustes vabastati praost Katrin-Helena Melder alates 1. juunist ja kogudust määrati teenima õp Jaanus Noormägi.

Õp Merle Prass-Siim vabastatakse Paldiski koguduse õpetaja ametikohalt alates 1. augustist, kogudust teenima määratakse hooldajaõpetajana Jaan Tammsalu alastes samast kuupäevast. Saue koguduse hooldajaõpetaja ülesannetest vabastatakse alates 1. augustist Matthias Burghardt. Samast kuupäevast alates määrati koguduse õpetajaks Merle Prass-Siim.

Räpina koguduse õpetaja ametisse kinnitati alates 1. juunist Jaak Pärnamägi, kes vabastati samast kuupäevast Vastseliina koguduse hooldajaõpetaja ülesannetest. 1. juunist määrati Vastseliina koguduse hooldajaõpetajaks praost Üllar Salumets.

Ants Kivilo vabastatakse Vändra koguduse õpetaja ja Tori koguduse hooldajaõpetaja ülesannetest alates 1. detsembrist ja määratakse samast kuupäevast Pärnu praostkonna vikaarõpetajaks.

Sihtasutuse Ajaleht Eesti Kirik põhikirja punkti 4.3 alusel otsustas konsistoorium kutsuda SA Ajaleht Eesti Kirik nõukogust tagasi õpetaja Ants Tooming alates 11. juunist ja määrati nõukogu liikmeks assessor Toomas Nigola.

Peapiiskopi ettepanekul otsustas konsistoorium peapiiskopi asendamise korra:

1. Peapiiskopi ametiülesannete täitmise või tegevuse peatamise, planeeritud eemalviibimise ja puhkuse korral täidab tema ülesandeid konsistooriumi volitatud piiskop või kirikuvalitsuse vaimulik liige.

2. Kuni konsistoorium ei ole peapiiskopi asendajat volitanud, asendab teda vaimuliku ordinatsioonilt vanim piiskop.

3. Kui ükski piiskop ei saa peapiiskoppi asendada, asendab teda pikima kirikuvalitsuse liikme ametistaažiga kirikuvalitsuse vaimulik liige.

4. Eespool nimetamata juhtudel asendab peapiiskoppi praostiameti staažilt vanim praost.

Diasporaa piirkonna juhtimine määrati piiskop Ove Sanderi ülesandeks.

Piiskop Ove Sander. Foto: Kätlin Liimets

SA EELK Misjonikeskuse nõukogu koosseis muutub. SA EELK Misjonikeskuse nõukogu liikmekohalt kutsuti tagasi piiskop emeeritus Joel Luhamets alates 11. juunist ja määrati nõukogu liikmeks piiskop Ove Sander.

Jaanus Noormägi vabastati  Lääne-Harju praostkonna vikaarõpetaja kohustest alates 1. juunist ja Jaan Tammsalu vabastati Tallinna praostkonna vikaarõpetaja kohustest alates 1. juunist.