Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Konsistooriumi septembrikuu istungil

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

anti Tartu Pauluse kogudusele luba
asutada OÜ Pauluse Raamatupood. Tehti muudatusi  EELK poolt 31. jaanuaril 2005 asutatud sihtasutuse Johanniitide
Abi Eestis põhikirjas ja kinnitati Järva praostkonnast EELK XXVII Kirikukogu
liikmeteks abipraost Tõnu Linnasmäe, õp Katrin-Helena Melder ja Tõnis
Vaik
.

Teenistussuhteid reguleeriv töörühm

Moodustati
vaimulike teenistussuhete regulatsiooni väljatöötamiseks töörühm koosseisus Priit
Kama
, Ülle Keel, praost Avo Kiir, õp Allan Kährik, Mati
Maanas
, abipraost Urmas Nagel, õp Illimar Toomet, praost Jüri
Vallsalu
(esimees) ja õp Urmas Viil­ma. Töörühma ekspertideks
nimetati praost Veiko Vihuri, Erik Salumäe ja õp Jaan Tammsalu.

Töörühma
ülesandeks on esitada konsistooriumile 1. juuliks 2006 ettepanekud järgmistes
küsimustes: optimaalne koguduste teenimiseks vajalik vaimulike arv; vaimulike
teenistusleping; vaimulike palgakorraldus, palga ja pensionikassa edasine
areng; vaimulike sotsiaalsed garantiid, s.h õppelaenude kustutamine EELK poolt;
vaimulike rotatsioon. 

Koguduste teenimine

Lembit
Tammsalu

ordineeritakse õpetajaks 31. oktoobril Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus ja
kinnitatakse samast kuupäevast Hanila koguduse õpetajaks. Kambja koguduse
hooldajaõpetajaks 1. septembrist määrati õpetaja Kaido SoomStud theol Kaido Metsoja
määrati Nõo ja Elva koguduse praktikandiks 1. septembrist praosti kt Vallo
Ehasalu alluvuses. 6. septembrist on kinnitatud Tapa koguduse õpetajaks Reet
Eru
. Soome Evangeelse Luterliku Kiriku õpetaja Heikki Arikka on
määratud Tallinna praostkonna vikaarõpetajaks 1. septembrist aasta lõpuni
õpetaja Tuomas Palola alluvuses.

Autasustamine

Kauaaegsele
Ridala koguduse juhatuse esimehele Leida Mag­nusele anti 60. sünnipäeval
EELK tänukiri. Soome Evangeelse Luterliku Kiriku Jeppo koguduse liikmele, Käru
Abistamise Komitee esimehele Hans Sandbergile anti Käru koguduse
toetamise eest EELK aukiri.

EK