Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Konverents „Eesti märter piiskop Platon“

/ Autor: / Rubriik: Teated / Number:  /

Konverents toimub 16. jaanuaril kell 10 Rahvusraamatukogu suures saalis (Tõnismägi 2, Tallinn).
Konverents on pühendatud saja aasta möödumisele esimese eesti soost apostlik-õigeusu piiskopi Platoni (Paul Kulbuschi) ametissepühitsemisest ja 99 aasta möödumisele tema märtrisurmast. Konverentsi peaesineja on ajaloodoktor Mart Laar.
Piiskop Platonil oli noil murrangulistel aegadel oluline roll Eesti õigeusu kogukonna kindlustajana ja ühendajana ning väljendas selgelt toetust noorele Eesti riigile ja maanõukogule. Tänapäevase oikumeenia eelsel ajastul tegi ta koostööd teiste kirikutega ja kannatas 14. jaanuaril 1919 märtrisurma ühes luterlike vaimulike ja teiste enamlaste ohvritega. Konverents piiskop Platonist heidab valgust Eesti Vabariigi sünniaja vähemtuntud külgedele.
Päevakord
10.00 kogunemine, kohvilaud
10.30 metropoliit Stefanus – Märter õigeusu kiriku vaatenurgast.
11.00 Dr Anu Raudsepp – Õigeusu kirik Eestis ­– ootused ja muutused 1917–1918.
11.30 Dr Mart Laar – Eesti Töörahva Kommuuni usupoliitika.
14.00 Dr preester Andrei Sõtšov – Piiskop Platoni elu.
14.30 Mag ülempreester Aivar Sarapik – Piiskop Platoni martüürium ja tema mälestuse hoidmine.
15.00 Paneeldiskussioon esinejatega.
Palume teatada osavõtust 5. jaanuariks telefonil 660 0780 või e-kirja teel eoc@eoc.ee;
e-post: eoc@eoc.ee.