Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Meediasündmused–  Paabeli torn ja nelipüha

/ Autor: / Rubriik: Juhtkiri / Number:  /

Elame sellel nädalal nelipüha vaimus. Võiks öelda, et Piiblis on kaks vastuolulist meediasündmust. Vanast Testamendist loeme lugu Paabeli torni ehitamisest. 1. Moosese raamatus kirjutatakse, et kogu maailmas oli üks keel. Inimesed ütlesid, et tehkem telliskive ja ehitagem enesele linn ja torn, mille tipp oleks taevas, et meil oleks nimi, mis ei haju kogu maailmas. Jumal otsustas aga teisiti, ta segas inimeste keeled. Kommunikatsioon ei toiminud, sest sellel oli vale eesmärk – vihkamine ja võimu võtmine. Algas pikk Paabeli segaduse aeg – Jumalalt võimu võtmise aeg. Kas see on ainult minevik? 

Nelipühal toimub pööre ja uus kommunikatsiooni sündmus – Püha Peetrus jutlustab ning eri keeli rääkivad inimesed saavad jutlusest aru ja imestavad selle üle. Nad küsivad: „Mida me peame tegema, mehed-vennad?“ Paabeli torni ehitajate kommunikatsioonist jõuti nelipüha kommunikatsiooni. Peetrus ütles: „Parandage meelt ja igaüks teist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse oma pattude andekssaamiseks.“ Püha Vaim ühendab meid uuel tasemel erinevatest rahvastest ja rassidest, me saame üksteisest aru, vaatamata keelte ja kultuuride erinevusele.

Nelipühade ime on see, et Jumal rajas siia maailma oma koguduse, püha, apostliku ja üleilmse Kiriku ning on meid kutsunud oma rahva liikmeiks.

Kirikust kõneldakse tänases Eesti meedias suhteliselt vähe ja harva. Meie ülesanne on küsida: miks? Kirikukauge inimene ei saa meediat jälgides aru kiriku- ja usuelust. Meil tuleb õppida nelipüha kommunikatsiooni imest ja pidada meeles, et kirik on Jumala sõnumi vahendaja. Peame nüüdisaegses ühiskonnas vahendama Jumala sõnumit. See ülesanne on kristlikul meediatööl. Selle aasta lõpus algab Eesti Kiriku 100. aasta. Kirikuvalitsusel ja kogudustel on oma meediatöö, mis on muutunud viimastel aastatel koroonaaja piirangute tõttu kordades suuremaks ja paremaks. Kiriku meediatöö peab olema suunatud nii kirikuinimestele kui ka kogu ühiskonnale. Meie sõnum meedias peab olema arusaadav ja kättesaadav, nii nagu see oli nelipühapäeval Jeruusalemmas. Usu side tegeliku eluga ja abi igapäevastes pingelistes olukordades orienteeruda on kristliku meedia ülesanne.

Nõukogude okupatsiooni ajal, kui minu teenimine algas, oli kiriku meediatöö vaid jumalateenistustel ja paljudes kogudustes polnud leerilapsi ega toimunud ristimisi. Ühiskonnas võimutses ateistlik meediatöö. Oli neid, kes langesid meeleheitesse. Peapiiskopilt küsiti, et mis meie kirikust saab, kui lastele enam ei saa anda usuõpetust. Peapiiskop Jaan Kiivit sen ütles: „Lastele Jumalast rääkimisest olulisem on Jumalale oma lastest rääkida.“ See on kiriku meediatöö üleskutse ning abi kirikule ja ühiskonnale. Tähtis on, et me seda õpime ja ühiskonda oma meeleheitega tagasi ei ehmata.

Küsime endalt, millised on meediasuhtluse eesmärgid. Mida on oluline silmas pidada? Mis näitab teie meediasuhtluse edukust? 

Laupäeval toimub Haapsalus koguduste meediapäev teemal „Kristlik meediatöö: parimad praktikad ja komistuskivid“. Käsitleme kiriku ja koguduste meediatöö hetkeseisu, räägime kristliku meedia tänastest sõlmküsimustest ja võimalustest, vahetame teavet parimate praktikate kohta ja õpime kasutama nüüdisaegseid kanaleid kogudusetöös.

See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand.(Sk 4:6)

 

 

 

 

Tiit Salumäe

piiskop