Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Oodatakse ettepanekuid

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

EELK lauluraamatukomisjon ootab 1. septembrini tagasisidet oma senisele tööle. Samuti on jätkuvalt teretulnud ettepanekud uue lauluraamatu kontseptsiooni kohta.

Komisjoni esimees, haridusassessor Marko Tiitus tänab kõiki neid, kes on oma mõtteid ja ettepanekuid juba saatnud või andnud muul viisil oma panuse lauluraamatu kontseptsiooni koostamisse ning hoidnud seda tööd oma palves. Septembri alguseni on võimalik kõigil nõuandvas võtmes kaasa rääkida lauluraamatu loomisele. Kõik lauluraamatu kontseptsiooni kavandit puudutavad täiendused ja parandusettepanekud on teretulnud Siret Rutikule aadressil siret.rutiku@etag.ee.
Ühtlasi innustab õp Tiitus korraldama lauluraamatu kontseptsiooni teemalisi arutelusid ja sümpoosione kogudustes, praostkondades, konverentsidel ja koolitustel, et „valmiv kontseptsioon leiaks meie kiriku võimalikult laia kõlapinna ja selle põhjal koostatav lauluraamat võiks teenida kogu meie kirikut, tunnistada Kristusest meie rahva keskel ja ülistada Jumalat Püha Vaimu väes“. Lauluraamatu kontseptsioon esitatakse kirikukogule heakskiitmiseks novembris. Kontseptsiooni kavand on leitav EELK kodulehel: https://www.eelk.ee/et/uudised/ettepanekud-eelk-uue-lauluraamatu-kontseptsiooni-kavandi-osas-on-oodatud-1-septembrini/.
Uue lauluraamatu kontseptsiooni kavandi on koostanud lauluraamatukomisjon koosseisus Marko Tiitus (esimees), Eerik Jõks (sekretär), Gustav Piir, Kristel Aer, Kristjan Luhamets, Maris Oidekivi-Kaufmann, Mart Jaanson, Siret Rutiku, Sigrid Põld, Tiit Salumäe, Tuuliki Jürjo.
Komisjoni töö aluseks sai kirikuvalitsuse poolt 7. juunil 2016 kinnitatud lähteülesanne, mille kiitis omakorda sama aasta 18. oktoobril heaks piiskoplik nõukogu. Komisjon võttis selge suuna laiema ringi inimeste kaasamiseks lauluraamatu koostamisse. Selleks korraldati fookusgruppide intervjuusid, tehti kaks uuringut, koguti erinevate lauluraamatute analüüse ning korraldati eelmisel aastal 26.–27. oktoobril Tartus temaatiline konverents. On otsustatud, et uude lauluraamatusse tuleb 900 laulu, neist 400 praegusest KLPRst ja 500 uut laulu.
Eesti Kirik