Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Otsused

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Peapiiskopi otsused
31. oktoobril ordineerib peapiiskop Tallinna piiskoplikus toomkirikus EELK preestriteks järgmised usuteaduse instituudi pastoraalseminari lõpetanud: Peeter Krall, Aivo Prükk, Joona Matias Toivanen ja Diina Tuulik.
Peapiiskop määras õp Villu Jürjole noomituse EELK teenistuskorra rikkumise eest. Otsus tugineb EELK Konsistooriumi ettepanekule, EELK revisjonikomisjoni aruandele-aktile, praost Peeter Kalduri seisukohale ja õp Villu Jürjo seletuskirjale.
Teenistuskorra rikkumine seisnes eraisik Heikki Lättemaa poolt AS Evikolt võetud    5 377 778 krooni suuruse ja 5% intressimääraga laenu garanteerimises EELK Narva Aleksandri koguduse nimel 2008. a, millega rikuti EELK kirikuseadustiku § 285 ning seati kogudus juriidiliselt ja majanduslikult raskesse olukorda.

Konsistooriumi oktoobrikuu istungil
Otsustati, et EELK Välis-Eesti piiskopkonna koguduste vaimuliku teenimise küsimused lahendatakse kahe konsistooriumi kokkuleppel, kusjuures mõlemal on vetoõigus. Sätestati, et Välis-Eesti piiskopkonna kogudused leiavad endale soovi korral vaimuliku Eestist, kui esitavad selleks taotluse. Vaimulik, kes soovib kandideerida Välis-Eesti piiskopkonna koguduse õpetaja ametikohale, peab esitama kandideerimisloa saamiseks taotluse mõlemale konsistooriumile.
Mare Palgi vabastati Ida-Harju praostkonna praosti kohusetäitja ülesannetest alates 8. oktoobrist ning samast kuupäevast määrati sellesse ametisse Jaanus Jalakas.
Peeter Krall määrati Lääne praostkonna vikaarõpetajaks, Diina Tuulik Valga praostkonna vikaarõpetajaks ning Aivo Prükk ja Joona Toivanen Tartu praostkonna vikaarõpetajaks alates ordinatsioonist 31. oktoobril.
Vakantseks kuulutati Nõva ja Maarja-Magdaleena koguduse õpetaja ametikoht ning avalduste esitamise tähtajaks määrati 15. november.
Valga koguduse kauaaegsele organistile-koorijuhile Jüri Goltsovile antakse EELK aukiri pühendunud töö eest. EELK koostöömedal antakse Soili Marketta Juntumaale, kes on Jõgeva koguduse kaastööline Soomest, ja Ursula Mallyle, kes on Viljandi praostkonna kaastööline Saksamaalt.
Konsistoorium andis loa Mustamäe kiriku projekteerimiseks ja ehitamiseks, Tallinna piiskoplikule toomkogudusele hoonestusõigusele (kooli hoone renoveerimine aadressil Apteegi tn 3) hüpoteegi (summas 450 000 eurot) seadmiseks ja Püha Jakobi kogudusele kinnistu müümiseks alghinnaga 5000 eurot.