Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Otsused

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Konsistooriumi oktoobrikuu istungil

Hageri koguduse õpetaja praost Jüri Vallsalu vabastati Saku koguduse hooldajaõpetaja ülesannetest alates 1. oktoobrist ja määrati samast kuupäevast Saku koguduse õpetajaks Magne Mølster kuni Eestis misjonärina teenimise aja lõpuni.

Lea Heinaste (arvatud emerituuri 17. nov 2015) on vabastatud Anna koguduse õpetaja ametikohalt 21. septembrist ja samast kuupäevast määrati koguduse hooldajaõpetajaks praost assessor Katrin-Helena Melder kuni koguduse õpetaja ametikoha täitmiseni. Lea Heinaste on vabastatud Järva-Madise koguduse hooldajaõpetaja ametikohalt 21. septembrist ja samast kuupäevast määrati Tapa koguduse õpetaja Valdo Reimann Järva-Madise koguduse hooldajaõpetajaks kuni õpetaja ametikoha täitmiseni.

Võru koguduse nõukogu taotluse alusel pikendati õp Andres Mäevere (70) ametiaega kuni 25. septembrini 2021.

Ida-Harju praostkonna saadikuks EELK XXX kirikukogus kinnitati seoses Raivo Linnase lahkumisega Kuusalu koguduse nõukogu liikme kohalt Kalev Kask Juuru kogudusest.

Seni Lääne praostkonna abipraosti kohusetäitjana tegutsenud Küllike Valk kinnitati 31. oktoobrist praostkonna abipraostiks. 

Pärnu Eliisabeti kogudus sai loa müüa kinnistu aadressil Uulu kirik, Uulu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond (13 142 m2, alghinnaga 87 000 eurot tingimusel, et kantsler Andrus Mõttusega kooskõlastatakse müügist saadud raha kasutamise sihtotstarbekus. Notariaalse tehingu toimumisel kantakse müügisummast 10% EELK konsistooriumi keskkassa sihtfondi.

Konsistoorium kiitis heaks EELK vaimuliku pädevusmudeli (tekst on leitav EELK kodulehe siseveebist).

Konsistoorium kinnitas EELK Usuteaduse Instituudi põhikirja muudatused. Põhikirja uus redaktsioon on leitav EELK kodulehe siseveebist. 

Sihtasutuse asutaja EELK konsistoorium otsustab pikendada EELK Kirikupäeva ja Laulupeo sihtasutuse nõukogu liikmete Jüri Ehasalu, Heli Jürgensoni, Ülle Keele, Laine Randjärve, Marko Tiituse, Andres Uibo ja Aleg Kirsi volitusi 30. novembrini 2021.

Pastoraalseminari juhataja assessor Marko Tiituse ettepanekul kinnitati õpetajaameti kandidaatide praktikajuhendajad ja -kogudused järgmiselt: diakon Ülo Liivamägi (Jüri, juhendaja õp Tanel Ots), Volli Nugis (Keila, juhendaja õp Matthias Burghardt), diakon Jane Vain (Pärnu-Jakobi, juhendaja õp Kristiina Jõgi).

Katri Aaslav-Tepandi määrati EELK vikaarvaimulikuks ning haiglate ja hoolekandeasutuste kaplanina teenivate vaimulike vanemkaplaniks assessor Ove Sanderi alluvuses alates 31. oktoobrist.

EELK kirikuseadustiku § 84 lg 3 alusel ja Laiuse koguduse täiskogu 11.10.2020 ettepanekul vabastati Margit Nirgi Laiuse koguduse õpetaja ametikohalt ja EELK kirikuseadustiku § 91 alusel arvati reservi alates 25. oktoobrist. Urmas Oras määrati Laiuse koguduse hooldajaõpetajaks samast kuupäevast.

Septembrikuu istungil arvati EELK kirikuseadustiku § 91 ja isikliku avalduse alusel reservi õp Rene Alberi (teenis Avinurme kogudust) 1. augustist.

Praost Üllar Salumets vabastati septembrikuu istungil Vastseliina koguduse hooldajaõpetaja kohustustest 1. oktoobrist. Õp Argo Olesk määrati Vastseliina koguduse hooldajaõpetajaks samast kuupäevast.

Peapiiskopi otsused

Õp Algur Kaerma sai loa kandideerida Avinurme koguduse õpetaja ametikohale.

Kaplan õp Tõnis Kark sai loa kandideerida Paide koguduse õpetaja ametikohale.

Peapiiskop andis nõusoleku Harkujärve koguduse abiõpetaja ametikoha loomiseks ning määras Ariel Süvari abiõpetajaks 31. oktoobrist. Samuti andis ta nõusoleku Tallinna Jaani koguduse abiõpetaja ametikoha loomiseks ja määras Annely Neame’i abiõpetajaks alates 31. oktoobrist. Katri Aaslav-Tepandi on vabastatud Nõmme koguduse diakoni ametikohalt alates 31. oktoobrist.

Vastavalt peapiiskopi korraldusele seadis piiskop Joel Luhamets koos assistentide praost Tõnu Taremaa ja õp Tiina Jannoga õp Lembit Tammsalu Audru koguduse õpetaja ametisse 1. novembril.

EELK tänukirja sai 70. sünnipäeval Tallinna Püha Vaimu koguduse kauaaegne kammerkoori peadirigent Riho Ridbeck.

EELK tänukiri anti Rakvere koguduse toetajale Evelin Liivale kiriku lilleseadetega kaunistamise eest ning Anne Nõole Rakvere koguduse pikaajalise toetamise eest.

EELK tänukirja said õnnestunud koostöö eest uurimisprojekti „Christian Ackermann – Tallinna Pheidias, ülbe ja andekas“ läbiviimisel koostööpartnerid Hilkka Hiiop, Tiina-Mall Kreem, Triin Kröönström, Isabel Aaso-Zahradnikova, Anneli Randla, maksu- ja tolliamet, Tartu ülikool, keskkonnauuringute keskus, muinsuskaitseamet, Vatson OÜ ja Archaeovision .