Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Peapiiskop ka noortele

/ Autor: / Rubriik: Arvamus / Number:  /

Noortele inimestele on ikka tähtis see, mida eakaaslased asjadest arvavad. Vanemate inimeste räägitul ei paista olevat erilist kaalu ega tähtsust. Huvitav, kas siis kirikunoortele üldse lähevad korda praegu käimasolevad peapiiskopi valimised? Võiks ju arvata, et mitte eriti – kuid siiski.
Kuna noorus ei paista olevat igavene, siis olen ka ise märganud, et mingis vanuses, kui end ikka veel nooreks peetakse, justkui hakkavad vanemate inimeste mõtted, sõnad ja eeskuju omama palju suuremat tähtsust kui varem.
EELK noortetöös on viimastel aastatel toimunud mitmeid märgatavaid positiivseid arenguid. Paljudes kogudustes on küll juba pikk noortetöö traditsioon, kuid rõõmustada saab ka uute kohtade üle, kus midagi uut on tööle lükatud.
Kõigest sellest kumab väga selgelt läbi noorte endi initsiatiiv ja ideede rohkus, kuid ka julgus ja tahe peale mõtlemise panna käed adra külge ja tegutseda. On näha, et noorte hulgast on sirgunud olulised lülid vanema ja noorema põlvkonna vahel. Nad tahavad panustada kirikutöösse ning on valmis õppima vanematelt selleks, et õpetada omakorda nooremaid.
Olen mitmeid just üle 20aastaseid noori kuulnud arutamas peapiiskopikandidaatide ja valimiste üle. See on märk uue põlvkonna liikumisest kirikutöösse. Kui see pakub juba niisugusel tasemel huvi ja äratab tähelepanu, siis on huvi siiras ja ilmselt läheb ka väga korda, milline on valimiste tulemus ja uus peapiiskop.
Teades ja tundes praeguse peapiiskopi ülimalt toetavat suhtumist noortesse ja nende algatustesse kirikus, on näha, kui palju lähemale on see toonud kirikut kui organisatsiooni ka «noorele» kogudusele.
See kasvav sugupõlv on täis energiat ja teotahet. Paraku pakutakse tegutsemise ja eneseteostuse võimalusi väga intensiivselt ka igal pool mujal. Kas ja mil määral uus peapiiskop näeb noortes tulevasi kaastöölisi ja kirikujuhte, seda me veel ei tea, kuid noorte kaasamine kirikutöösse annab tulevikuperspektiivi.
Nii nagu misjonär, kes läheb võõrale maale rõõmusõnumit kuulutama, peab õppima ära kohaliku keele, on ka kirikul noortele kuulutades vaja rääkida noorte keeles. Nendeks misjonärideks, kes jõuavad Eestis elavate noorteni arusaadava sõnumiga, ongi kirikunoored.
Selle ülesandega ei tule nad kindlasti üksi toime, sest vaja on tuge, juhendamist ja ennekõike innustavaid eeskujusid. Peapiiskop saab ise olla selliseks eeskujuks, aga ta saab ka luua võimaluse selliste juhtide ja eeskujude esiletõstmiseks.
Noortele jääb alati tähtsaks see, mida eakaaslased asjadest arvavad, seetõttu on tähtis, et kogudustes jätkatakse noortele mõeldud tegevusi ja nende toetamist.
Reinaru,Joel pilt

 

 

 

 
Joel Reinaru,
Plussmeedia peatoimetaja