Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Politsei naisühendusel on oma lipp

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Eesti naisele pühendatud altar Keila kirikus.
Arhiiv

Keila Miikaeli kirikus õnnis­tati 26. mail Eesti Politsei Naisühenduse (EPN) lipp.

Lipu õnnistas politsei peakap­lan Jaan Jaani. Peakaplan tun­nis­­tas: «Me elame küllalt maskuliinses ühiskonnas, kus naiste panus, mida nad on andnud Eesti riigile ja rah­va­le, pole leidnud piisavat tunnustust. Samas tuleb tõde­da, et eesti naised on andnud kaaluka panuse nii poliitikas, politseis, riigikaitses, sot­siaal­­töös kui ka teistes vald­kon­dades.»
EPNi lipp õnnistati kirikus paikneva eesti naisele pühen­datud kõrvalaltari ees. Lipu õnnistamisega tähistati ühtla­si altari paigaldamise 10. aasta­päeva.
Jaan Jaani meenutas oma kõnes 10 aasta tagust altari saamislugu: «Altari valmi­mi­ne ei saanud teoks enne, kui tulid appi naised. Politsei nais­ühenduse liikmed värvisid altarit mitmeid õhtuid, kokku 160 tundi. Altarimaal, teks­tiilid, kalligraafia, kõike tegid naised.» Peakaplan lõpetas oma kõne sooviga: «Andku Jumal sulle, eesti naine, jätku­valt pikka meelt, usku, lootust ja armastust, mis iial ei väsi.»
Kümme aastat tagasi kirjutas Eesti Kirik altari pühitsemisest: «Kolme inimese annetuse eest telliti puust altar, mis jäljendab peaaltari alumist osa. Altari üles­panekuni kulus enam kui aasta, kuni sündis otsus pühendada see eesti naisele. Altari valmimisega seotud inimesed – puutöömeister, kunst­nik ja tekstiilikunstnik – soo­vivad jääda nimetuks. Keila kiriku vastpühitsetud altari ees õlilambis põleb tuli kõigi palverändurite jaoks.»
Eesti politsei asutati 12. novembril 1918. a. Esimene naine asus politseiteenistusse tööle kriminaalpolitseinikuna 1929. aastal. 2003. a asutasid 59 naispolitseinikku ja nais­­amet­nik­ku Eesti Politsei Nais­ühen­duse, mille patrooniks nõustus saama proua Ingrid Rüütel.
Valdo Lust,
politseikaplan