Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Religioosse mitmekülgsuse roll ühiskonnas

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

16.–17. novembril peetakse Tallinnas rahvusraamatukogus esinduslikku rahvusvahelist konverentsi „Religioon. Ühiskond. Riik“, kus võetakse vaatluse alla usuvabaduse julgeolekustamine religioossete ühenduste ja riigi vaheliste suhete kaudu.
Konverentsi korraldamine Eestis on seotud Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ajaga. Korraldajateks on siseministeerium, Tartu ülikooli usuteaduskond, Euroopa Kiriku ja Riigi Suhete Uurimise Konsortsium, Eesti Kirikute Nõukogu, Euroopa Kirikute Konverents. Esimesel päeval algab töö kell 17 konverentsi avamise ja kolme esimese ettekandega. Teine päev on töine alates kella 9.30st ja kuulamist jätkub kahte saali; töökeelteks eesti ja inglise keel, tagatud on sünkroontõlge.
Eesti arvamusliidrite kõrval on ettekandjaid mitmelt poolt maailmast. Ettekandeid peetakse religioossete ühenduste autonoomiast, aga ka usuvabaduse eiramisest. Jehoova tunnistajate jurist dr Shane H. Brady kõneleb, kuidas nende inimesi vaenatakse Venemaal. Ukraina parlamendist prof Viktor Jelenski annab ülevaate usuvabaduse teostamisest Ukrainas. Ettekanded puudutavad ka poliitika radikaliseerumise ja ekstremismiga võitlemise meetmete mõju usuvabadusele Euroopa Liidus.
17. novembril kell 14 algavas arutlusringis, mida juhatab Ringo Ringvee, diskuteerivad Eesti usukogukondade esindajad riigi, õiguse ja religiooni teemal. Kaks päeva kestva konverentsi lõpetab dr Priit Rohtmetsa Eesti usuelu tutvustav ettekanne.
2017. aasta juulist detsembrini on Eesti esmakordselt Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja. Nõukogu eesistujariik vahetub iga kuue kuu tagant. Eesistujariigi ülesandeks on aidata kaasa nõukogu seisukohtade kujundamisele, võttes arvesse kõigi liikmesriikide huve, ent jäädes ise seejuures neutraalseks.
Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise moto on „Ühtsus tasakaalu kaudu“. Eesti kui eesistujariigi ülesanne on leida tasakaal liikmesriikide erinevate seisukohtade, traditsioonide ja huvide vahel, et saavutada Euroopa kodanike jaoks parim võimalik tulemus. Eestil eesistujariigina on neli prioriteeti: avatud ja uuendusmeelse majandusega Euroopa; turvaline ja kaitstud Euroopa; andmete vaba liikumine ja digitaalne Euroopa; kaasav ja kestlik Euroopa.
Eesti Kirik