Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Ristimise and

/ Autor: / Rubriik: Päevateema ja palve / Number:  /

Jõulud ja Jeesuse lapsepõlvelood on jäänud seljataha. Saabuval pühapäeval mõtleme juba täiskasvanud Jeesusele, kes seisis oma avaliku tegevuse alguses. Jeesus läks Ristija Johannese juurde meeleparandusristimisele, järgides oma kutsumust: jumalikku olemust ja alandlikku loomust. Johannes kinnitas Jeesuse ristimise järel: „Ma nägin Vaimu tuvina taevast laskuvat ja tema peale jäävat“ (Jh 1:32). Nii nagu karjased olid sõime järgi ära tundnud oma Päästja, tundis Johannes Vaimu laskumise järgi ära Messia.
Püha Vaim oli tulnud selleks, et jääda: Jee­susest sai Kristus, Messias – Jumala võitu. Jee­sus kinnitas seda prohvet Jesaja sõnadega: „Issanda Vaim on minu peal, seepärast on ta mind salvinud. Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabakslaskmist ja pimedatele nägemist, laskma vabadusse rõhutuid, kuulutama Issanda meelepärast aastat.“ (Lk 4:18–19) Jeesus ei tulnud selleks, et kuulutada Jumala kättemaksu, tema tuli tooma armu ja rahu, olles Jumala Tall, kes tõi end ohvriks maailma pattude eest.
Kristlase kutsumus saab samuti alguse ristimisest, Jeesus õnnistab meid, varustab Püha Vaimuga ja kutsub end järgima. Ristiinimeste kutsumused võivad olla erinevad, aga viimselt on need ikkagi seotud Jeesuse kutse ja järgimisega. Maailmas on palju ükskõiksust, riidu, kurjust ja vähe meeleparandust, nõnda saame siin olla Jeesuse päästva ja rahutoova sõnumi kandjateks.
Tiina Janno