Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Ristivanematele oma koolitus

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Ristivanemluse väärtustamise töörühma projektijuht Ingmar Kurg tutvustamas projekti. Kuulamas (paremalt) Avo Üprus, Fea Üprus, Pia Ruotsala, Triin Käpp, Kerstin Kask, Tia Vene, Olga Schihalejev, Triin Salmu ja Leena Helena Tölpt.
Kätlin Liimets

7. augustil kogunes Kose pastoraadis ristivanemluse teemalise koolituse väljatöötamise töörühm. Koolituse valmimise tähtajaks seati käesoleva aasta 1. detsember.

Läänemere regiooni Interregi projekti SEMPRE raames on ellu kutsutud kirikutevaheline töörühm, mis on arutlemas ristivanemate rolli ja tähenduse üle nii kirikutes kui ka ühiskonnas laiemalt ning soovib ristivanemaid enam toetada. Töörühma kuuluvad katoliiklased, õigeusklikud, metodistid ja luterlased. Patroon on Egle Viilma.
Sügisel 2017 alustatud töös on siiani tehtud mitmeid algatusi: kogunenud on ristivanemate fookusgrupp, mille raames selgusid ristivanemate ootused kirikule; EELK vaimulike konverentsil korraldati vastavasisuline küsitlus vaimulikele; kogutud on ristivanemluse teemalisi lugusid; käimas on logo konkurss, mille tähtajaks on 27. august; ees seisab ristivanemate konverents 3. oktoobril. Lähem info Facebooki grupis Ristivanemad: https://www.facebook.com/Ristivanemad-201823507268526/.

Perekonna toetamine
Kose koguduse õpetaja Kerstin Kase külalislahkel kutsel kogunes Kose pastoraati 11-liikmeline töörühm koosseisus Olga Schihalejev, Tia Vene, Pia Ruotsala, Triin Käpp, Triin Salmu, Avo ja Fea Üprus, Ingmar Kurg, Leena Helena Tölpt ja allakirjutanu.
Koosoleku avas projektijuht Ingmar Kurg, kes tutvustas SEMPRE projekti, mis keskendub maapiirkonna sotsiaalsele võimestamisele. Üheks siduvaks teemaks on projektis perekond ning kõik selle juurde kuuluv: perekonna terviklikkus ja toimetulek. Ristivanemad kuuluvad kristliku perekonna juurde, on tugiisikud või niinimetatud tähtsad teised ja seetõttu on ka ellu kutsutud ristivanemluse väärtustamise töörühm. Toetades ristivanemaid toetame kristlike perede tugisüsteemi.

Uuringute tulemus
Järgnevalt saadi projekti koordinaatori Kätlin Liimetsa vahendusel ülevaade, millised on ristivanemate ja luteri kiriku vaimulike ootused koolitusele fookusgrupi töö ja vaimulike küsitluse põhjal.
Fookusgrupis jäi kõlama, et nende kõrval, kes teadvustavad ja kannavad oma rolli ristilaste elus, on palju ristivanemaid, kes ei tea täpselt, mis on ristivanemaks olemise sügavam sisu, aga tahaksid seda teada.
Nõnda kerkis ristivanemate ootus, et kogudused võiksid pakkuda vastavasisulist koolitust, ent ka materjale, mis on loetavad internetis või trükistel. „Meeldiks, kui oleks ees nimekiri, mis need asjad on, mida ristivanem peaks tegema. Et oleks teada kirikupoolne arusaam. Sõpradega sellel teemal rääkides tuleb välja, et on väga erinevaid ettekujutusi. Ka ootused ristilastelt on erinevad,“ jagas Tartu Ülikooli-Jaani koguduse liige Tiina-Erika Friedenthal fookusgrupis.
Lisaks nimetati soove: võiks kutsuda kokku osadusgruppe; korraldada üritusi ristivanematele ja -lastele; koguda lugusid, millest ammutada inspiratsiooni; toetada ristivanemate usuelu, hoida pidevalt kirikupalves ristivanemaid ja -lapsi, kuulutada kirikuaastas üks pühapäev ristivanemate päevaks ja kuulutada välja teema-aasta. Ka väljendati ootust, et alustavaid ristivanemaid võiksid toetada kogenud ristivanemad.
Vaimulike uuringus oldi sama meelt, et ristivanemaid saab toetada korraldades neile ühiseid tegevusi, kutsudes kokku osadusgruppe, jagades ristivanemluse institutsiooni tutvustavaid trükiseid ja korraldades koolitusi. Eriliselt rõhutati, et on vaja toetada ristivanemaid, et nad suunaksid oma ristilapsi leeri tulema. Pärast arutelu uuringute tulemuste üle võis töörühm tõdeda, et algatatud koolituse väljatöötamine vastab nii fookusgrupi kui ka luteri kiriku vaimulike ootustele.

Aluseks ehituskivide koolitus
Pärast armulauaga keskpäevapalvust Kose kirikus ja imemaitsvat lõunasööki jätkas töörühm oma tööd. Kuulati EELK Perekeskuse juhatajat Pia Ruot­salat, kes tutvustas Soome luterlikust kirikust pärinevat ehituskivide koolitust, mille töörühm soovib võtta aluseks ristivanematele mõeldud koolituse väljatöötamisel. Soome luterlik kirik on selleks ka loa andnud ja ootab põnevusega, milliste tulemusteni jõutakse.
Tartu ülikooli usuteaduskonna religioonipedagoogika õppejõu Olga Schihalejevi ettepanekul võetakse orientiiriks vanavanemluse ehituskivid, sest ristivanemad on vanavanematele lähedases positsioonis. Töörühm koguneb kord kuus ja eesmärgiks seati koolitus välja töötada 1. detsembriks. Selle õnnestumiseks on teretulnud eestpalved.
Pärast tihedat koosolekupäeva, mis sisaldas viljakaid arutelusid, aga ka ühist osadust, oli kokkutulnuil õpetaja Kase eestvedamisel võimalus teha väljasõit ja tutvuda Pikva mõisakompleksi kuuluva Pikva Miikaeli kabeli ehk Kose koguduse abikiriku põneva ajalooga.
Kätlin Liimets

sempre