Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Rohkem tähelepanu diakooniatööle

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Kahel märtsi nädalavahetusel on korraldatud diakooniakoolitusi vabatahtlikele ning koguduse diakooniatöötajatele eesmärgiga pöörata rohkem tähelepanu ja taaselustada soiku jäänud diakooniatööd.

15.–16. märtsini Tallinna Diakooniahaiglas toimunud koolitusele oli tulnud 30 koguduse diakooniatöötegijat erinevatest Eestimaa paikadest Hiiu- ja Võrumaa vahel. Kõneldi diakoonia elluviimise võimalusest koguduses.

Peaesinejaks oli professor Alf B. Oftestad Oslo Diakonova kõrgkoolist. Konsistooriumi diakooniasekretäri Kadri Kesküla sõnul esitati huvitavaid ja inspireerivaid ettekandeid ning mõtteid, arendamaks norralaste eeskujul viimasel ajal soiku jäänud diakooniatööd.

23.–24. märtsini toimus Pärnus kahepäevane diakooniatöö vabatahtlikele suunatud baaskoolitusprogramm, mille eesmärgiks oli taaselustada diakooniaalaseid täienduskoolitusi. Tegemist oli vabatahtlikele töötegijatele suunatud 30tunnise baaskoolitusprogrammi esimese osaga, mida viisid läbi Usuteaduse Instituudi (UI) diakooniaosakonna projektijuht Vaike Salveste ja psühhoterapeut Pille Murrik.

Sihtgrupiks on kõik vabatahtlikud, kes koguduste juures ühel või teisel viisil diakooniaalase tegevusega seotud on. Koolitusprogramm sisaldab lisaks teoreetilistele teadmistele eelkõige praktilisi harjutusi, kuidas tulla toime igapäevases tegevuses.

Salveste sõnul on diakoonia lähtekohaks Jumala armastus, mis avaldub usus ja ligimesearmastuses. «Diakoonia on usu nähtav avaldus. Vastutus diakoonia rakendamise eest on kogu kirikul ja igal kristlasel, kuid eriline vastutus selle eest on diakooniatööl. Diakooniatöö praktika ja meetodid muutuvad ajas ja ruumis vastavalt vajadustele. Iga kogudus peab kandma oma diakoonilist vastutust, tehes seda oma ressurssidest lähtuvalt,» sõnab Salveste.

Koguduse peamiseks ressursiks diakooniatöö vallas on vabatahtlikud töötegijad. Vabatahtlikud käivad vaatamas koguduseliikmeid, kes vajavad abi, ning on kuulajaks neile, kes kuulamist vajavad.

Lisaks vabatahtlike baaskoolitusele on Salveste sõnul UI-l kavas alustada sügisel pika, 260tunnise täienduskoolitusega. See koolitus on suunatud eelkõige neile diakoonia töötegijatele, kelle ülesandeks on organiseerida koguduse diakooniatööd ja vastutada selle töölõigu eest.

Koolituse läbinud saavad vastava tunnistuse. Koolitused toimuvad Diakoonia arendusprojekti 2007–2010 raames, mida finantseerivad EELK, Soome Kiriku Välisabi ja Saksa Schleswig-Holsteini Diakoonia Keskus.

Salveste lisab veel, et diakoonia alal on tulevikus võimalik õppida ka instituudi tasemeõppes, kuid täpsemat informatsiooni selle kohta saab paari kuu pärast.

Merje Mänd